Detská kresba ako nástroj diagnostiky

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 2. 12. 2020 do 26. 2. 2021

Miesto akcie: Bratislava


Detská kresba ako nástroj diagnostiky

Výcvikový program

 

Program predstaví viaceré postupy, kedy sa tzv. obyčajné kreslenie stáva diagnostickým nástrojom skúmania psychiky dieťaťa a ako dokáže výtvarný prejav na dieťa terapeuticky pôsobiť. Mnohé kazuistiky odhalia špecifické znaky detskej kresby, či varovné signály, pri ktorých treba spozornieť. Účastníčky a účastníci musia počas výcvikového programu aktívne pracovať s detskými klientmi.

 

Obsahové zameranie kurzu:

 

Teoretická časť:

● základné východiská a možnosti využitia kresby pri práci s detským klientom

● výtvarný screening emočného stavu a sociálneho statusu dieťaťa

● analýzy kazuistík

● diagnostické možnosti využitia detskej kresby

● všeobecné a varovné znaky v detskej kresbe

 

Zážitková časť:

● sebaskúsenostné projektívne screeningové techniky 

● rôzne výtvarné médiá a ich využitie pri práci s dieťaťom

 

Rozsah a štruktúra programu:

·       rozsah programu: 40 hodín

·       individuálna konzultácia k artefaktom detských klientov: 2 hodiny

·       účastníčky a účastníci dostanú študijné materiály k práci s detskou kresbou

·       nevyhnutná práca s minimálne dvoma detskými klientmi medzi stretnutiami

 

Program je určený pre:

pracovníkov a pracovníčky z radov tzv. pomáhajúcich profesií, učiteľom, vychovávateľom, odborným zamestnancom. Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

 

Podmienky úspešného absolvovania výcvikového programu:

·       90% účasť na stretnutiach,

·       práca s minimálne s dvoma detskými klientmi,

·       aspoň 2 hodiny individuálnej supervíznej konzultácie (poplatok už je zahrnutý v cene programu)

·       otvorenosť voči spätnej väzbe

·       štúdium získaných materiálov a odporúčanej literatúry

 

Kedy: 2 - 4. 12. 2020 (streda 13:00 – 17:00, štvrtok 8:30 – 17:00, piatok 8:30 – 14:00)

 

            25 - 26. 2. 2021 (štvrtok 8:30 – 17:00, piatok 8:30 – 14:00)

             

Kde: Hattalova 12/A, Bratislava

 

Účastnícky poplatok  299,- Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom IBAN SK7709000000005115742824. Do poznámky uveďte meno a názov programu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú. Účastnícky poplatok je možné, po dohode, hradiť v troch splátkach.

 

Prihlášku treba poslať najneskôr do 20. 11. 2020

Počet účastníkov – max. 14.

 S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na Mgr. Broňu Pleškovú: nervuska@gmail.com

www.nervuska-arte.sk

« predchádzajúci príspevok
Podporná terapeutická skupina pre rodičov a príbuzných detí s PAS
nasledujúci príspevok »
Voľné miesta v podporovanom bývaní pre ľudí s duševnou poruchou z Bratislavského kraja


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!