Vývinová nezrelosť u detí predškolského a mladšieho školského veku: teória, diagnostika a stimulácia

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 14. 11. 2019 do 15. 11. 2019

Miesto akcie: Nové Mesto nad Váhom


Ciele seminára:

  •  Na seminári sa naučíte včas rozpoznať oneskorené dozrievanie nervového systému a riziko rozvoja porúch pozornosti alebo špecifických porúch učenia z bežných prejavov detí v triede.
  • Získate doplňujúce nástroje k presnejšej diagnostike nezrelosti CNS - orientačné testovanie a dotazník.
  • Odnesiete si nielen súbory aktivít pre rozvoj jednotlivých oblastí fungovania CNS, ale naučíte sa aj princípy stimulácie.

Program:

1. deň 

8:30 registrácia účastníkov

9:00 - 12:00 I. blok: neuromotorická nezrelosť - abnormálny vývin reflexov. Predpoklady dobrého akademického výkonu: senzomotorická integrácia, vestibulárne funkcie. Pozorovateľné prejavy narušenej funkcie u detí v triede, princípy stimulácie, konkrétne aktivity, praktické odporúčania do triedy, krátke kazuistiky a diskusia.

12:00 - 13:00 obedová prestávka

13:00 - 14:30 II. blok Predpoklady akademického výkonu: zrakové vnímanie, okulomotorické zručnosti. Prejavy narušenej funkcie, princípy stimulácie, aktivity, praktické odporúčania, kazuistiky a diskusia.

2. deň

9:00 - 12:00 III. blok Predpoklady akademického výkonu: sluchové spracovávanie, bilaterálna integrácia, propriocepcia, zmyslová hypo/hypersenzitivita. Prejavy narušenej funkcie, princípy stimulácie, aktivity, praktické odporúčania, kazuistiky a diskusia.

12:00 - 13:00 obedová prestávka

 

13:00 - 14:30 IV. blok Predpoklady akademického výkonu: motorika (grafomotorika, oromotorika), mozočkové funkcie. Prejavy narušenej funkcie, princípy stimulácie, aktivity, odporúčania. Komunikácia s rodičom. Prehľad dostupných neurovývinových terapií (INPP, JIAS, Tomatis, TSMT a pod.) a školských stimulačných programov.

Účastnícky poplatok: 70€

Pozvánku s bližšími informáciami nájdete tu.

« predchádzajúci príspevok
Ponuka terapie
nasledujúci príspevok »
Hry s hudbou v Žiline


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!