Využitie KB metód u detí s ADHD a poruchami správania - ONLINE

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 10. 10. 2020 do 15. 11. 2020

Miesto akcie: Bratislava


Využitie kognitívne – behaviorálnych metód vo výchovnom a vzdelávacom procese u žiakov s ADHD a poruchami správania

 

 

Program sa skladá z didaktickej a praktickej časti, ktoré sa navzájom dopĺňajú a striedajú.

 

Didaktická časť obsahuje základné informácie o kognitívne- behaviorálnom spôsobe práce s deťmi, ktoré trpia psychickými problémami. Ide predovšetkým o žiakov a žiačky s s ADHD a poruchami správania.

V praktickej časti si účastníci a účastníčky jednotlivé KB techniky precvičia.

 

Didaktická časť:

-          Východiská KB intervencie

o   vysvetlenie pojmov

o   Teória učenia

o   Vplyv trestu

-          Štruktúra KB intervencie

o    KB vyšetrenie, typy meraní

o    behaviorálna analýza: A-B-C model, kognitívna analýza, funkčná analýza

o    formulácia problému

o    pravidlá pre stanovenie cieľov

o   štruktúra KB pohovoru so žiakom alebo žiačkou

-          Metódy KBT

o    Behaviorálne metódy: relaxácia, nácvik pokojného dýchania, expozícia atď.

o    kognitívne metódy: edukácia, odvedenie pozornosti, zastavenie myšlienok atď.

-          Klinický obraz ADHD a aplikácia KB metód

-          Klinický obraz porúch správania a aplikácia KB metód

 

Praktická časť:

-          Nácvik behaviorálnych metód: svalová relaxácia, kontrolované dýchanie, expozícia, zábrana zabezpečovacej reakcie, sledovanie a plánovanie činnosti, učenie podľa vzoru, formovanie, reťazenie atď.

-          Nácvik kognitívnych metód: edukácia, odvedenie pozornosti, zastavenie myšlienok, sebainštruktáž, kognitívna reštrukturalizácia

 

 

DÁTUM A ROZSAH KURZU  

 

Kurz je rozdelený do dvoch víkendových stretnutí po 20 vyučovacích hodinách.

10-11.10.2020

14.-15.11.2020

 

so: 8,30-17,30hod., ne: 8,30-17,45 hod.

rozsah: 40 vyučovacích hodín

 

LEKTORKA

PhDr. Nora Gavendová - špeciálna pedagogička s viac ako 20 ročnou odbornou praxou. Pôsobí na Špeciálnej škole pri Psychiatrickej liečebni v Opave ako etopédka, psychoterapeutka. Pracovala ako externá krízová interventka na linke dôvery. Absolvovala komplexný štvorročný výcvik v Integratívnej psychoterapii akreditovaný pre zdravotníctvo, komplexný výcvik pre KBT a supervízny výcvik.

 

MIESTO

Bratislava

 

KURZOVNÉ

200 Eur - pre záujemcov o absolvovanie skúšky v rámci aktualizačného vzdelávania 

170 Eur - ostatní

Účastnícky poplatok  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu občianskeho združenia Artea: 2579108051/0200 (v tvare IBAN SK7902000000002579108051). Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby bolo možné vašu platbu identifikovať Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú. Platba priamo na mieste nie je možná.

 

STORNO PODMIENKY

Zrušenie prihlášky je možné do 10 pracovných dní pred začatím kurzu. Pokiaľ sa odhlásite v stanovenom termíne, bude vám vrátený kurzovný poplatok v plnej výške,

pokiaľ sa odhlásite 9-5 pracovných dní pred začatím kurzu, bude vám vrátených 50% z poplatku, pokiaľ sa odhlásite 4 – 0 dní pred začatím kurzu, poplatok vám už nebude možné vrátiť.

V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

 

AKREDITÁCIA

MŠ SR tomuto programu aktualizačného kontinuálneho vzdelávania priznalo 10 kreditov pre tieto kategórie odborných zamestnancov: psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg,  liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

 

Záujemci a záujemkyne o kredity priznané MŠ SR musia splniť nasledovné podmienky:                             

 

1.      Doloženie potvrdenia od riaditeľa školy alebo školského zariadenia o zaradení  do kariérového stupňa, kariérovej pozície, kategórie alebo podkategórie, prípadne dokumenty o dosiahnutom vzdelaní potvrdzujúce príslušnosť k cieľovej skupine - na mieste pred začatím programu,

2.      Doloženia potvrdenia o absolvovaní šiestich mesiacov odbornej činnosti  - na mieste pred začatím programu,

3.      účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,

4.      úspešná záverečná prezentácia návrhov na riešenie prípadových štúdií pred účastníčkami a účastníkmi vzdelávania a lektorkou. Prípadové štúdie zabezpečuje lektorka.

 

Dané dokumenty (bod 1. a 2.) je potrebné predložiť na mieste konania kurzu pred jeho začatím.

 

UKONČENIE KURZU

Každá absolventka a absolvent kurzu dostane osvedčenie o jeho absolvovaní s uvedeným počtom hodín (40 hod.). Všetci na záver riešia prípadové štúdie, no tí a tie, čo majú záujem o kredity priznané MŠ SR budú riešenia aj verejne prezentovať.

 

PRIHLÁŠKA (s diakritikou)
Titul, meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Profesia:

Kontakt (najlepšie č. telefónu a e-mail): 

 

V prípade záujmu o získanie kreditov uveďte aj tieto údaje

Rodné priezvisko:

Miesto narodenia:

Prihlášku a prípadné otázky adresujte na Mgr. Katarínu Mihinovú, e-mail: katkaprobstova@gmail.com


ORGANIZÁTOR

Občianske združenie Artea ( www.arte-terapia.sk)              

 

« predchádzajúci príspevok
MOJE TELO - skupinové terapeutické stretnutia
nasledujúci príspevok »
Ako lepšie porozumieť emóciám pomocou arteterapie


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!