Ako lepšie porozumieť emóciám pomocou arteterapie

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 18. 1. 2020 do 18. 1. 2020

Miesto akcie: Bratislava


Pozývame Vás na jednodňový seminár:

 

 

Ako lepšie porozumieť emóciám pomocou arteterapie

 

 

 

V arteterapii sa vužívajú rôzne výtvarné médiá ako prostriedok na sebavyjadrenie a komunikáciu neverbálnym spôsobom. Vďaka tomu sa môžeme priblížiť aj k takým emocionálnym zážitkom a obsahom, ktoré sú pre nás skryté, nezrozumiteľné, pôsobia stresujúco alebo vyčerpávajúco.

Pre tých, čo nevedia priamo vyjadriť svoje pocity, nevedia ich opísať, pomenovať a preto majú ťažkosti ich spracovať môže byť vyjadrenie pomocou kresby oslobodzujúce a uvoľňujúce.

V rámci kurzu budú zážitkovou formou predstavené rôzne arteterapeutické aktivity zamerané na porozumenie základným emóciám – ako ich vnímame, prežívame, vyjadrujeme...

 

Kurz voľne nadväzuje na kurz Ako porozumieť emóciám pomocou arteterapie, ktorý predstavil základné arteterapuetické aktivity zamerané na oblasť emócií. V druhej časti sa posunieme o krok ďalej a predstavíme si aktivity a metódy ako postupovať v arteterapeutickom procese ďalej.

 

V krátkom teoretickom vstupe si povieme o 

-       výhodách a prednostiach arteterapie (a iných kreatívnych, expresívnych terapiách) pri práci s emóciami

-       tom, čo sa deje počas arteterapie v mozgu.

 

V zážitkovej časti

-       budeme hľadať inšpiráciu v symboloch a príbehoch

-       ukážeme si ako prejsť od výtvarného spracovania k verbalizácii

-       a ako výtvarne spracovať nespracované emócie

 

Aktivity začínajú zadaním témy a po dostatočnom čase na tvorivý proces nasleduje reflexia k vytvoreným

dielam. Výsledné diela nehodnotíme z estetického hľadiska, ale dôležité je ako tvoríme, čo pri tom prežívame a ako sa to dotýka nášho života.

 

Získate:

- lepšie porozumenie vlastným emóciám cez zážitok na sebe - a tým aj porozumenie pre klientov a klientky

- skúsenosť s arteterapeutickými technikami a arteterapeutickým procesom v skupine, ktoré budete môcť využiť vo svojej praxi

-  osvedčenie o účasti

               

Cieľová skupina

 

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu pre svoju prácu alebo osobnostný rast.

Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

 Termín: sobota 18.1.2020   9,00 - 17,00 hod.

 

MIESTO:  Bratislava

 

KURZOVNÉ

50 Eur (výtvarný materiál je zahrnutý v účastníckom poplatku)

Účastnícky poplatok  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu občianskeho združenia Artea: v tvare IBAN SK7902000000002579108051. Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby bolo možné vašu platbu identifikovať Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú. Platba priamo na mieste nie je možná.

 

UKONČENIE KURZU

Každá absolventka a absolvent kurzu dostane osvedčenie o jeho absolvovaní s uvedeným počtom hodín.

 

Prihlášku a prípadné otázky adresujte na

Mgr. Katarínu Mihinovú, e-mail: katkaprobstova@gmail.com


ORGANIZÁTOR

Občianske združenie Artea ( www.arte-terapia.sk)

 

« predchádzajúci príspevok
Využitie kognitívne – behaviorálnych metód u detí s ADHD a poruchami správania - akr. MS SR
nasledujúci príspevok »
Konferencia Osobnosť v kontexte kogícií, emocionlatiy a motivácií VII - postkonferenčné workshopy


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!