Párové poradenstvo a terapia v analytickej psychológii

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 18. 1. 2020 do 19. 1. 2020

Miesto akcie: Poprad


Na seminári zhrnieme teoretické východiská analytickej psychológie pre prácu s pármi a základné princípy pri práci. Predstavíme špecifické diagnosticko-terapeutické metódy, ktoré ponúka analytická psychológia (využitie projektívnych metód kresebných, imaginatívnych i prácu s obrazmi a ďalším symbolickým materiálom). Budeme sa zaoberať ako ich teoretickým ukotvením tak aj ich využitím v praxi. Praktické využitie metód si priblížime na kazuistických príkladoch ako aj sebaskúsenosťou.

« predchádzajúci príspevok
MY BODY | pohyb vo dvojici - vzťahové poradenstvo (víkend)
nasledujúci príspevok »
UMELECKÁ FRAKTÁLNA KRESBA


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!