Detská kresba ako nástroj diagnostiky - výcvikový program - posledné voľné miesto

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 19. 6. 2020 do 20. 6. 2020

Miesto akcie: Košice


Zameranie výcvikového programu


Program predstaví viaceré postupy, kedy sa tzv. obyčajné kreslenie stáva diagnostickým nástrojom skúmania psychiky dieťaťa a ako dokáže výtvarný prejav na dieťa terapeuticky pôsobiť. Mnohé kazuistiky odhalia špecifické znaky detskej kresby, či varovné signály, pri ktorých treba spozornieť. Účastníčky a účastníci musia počas výcvikového programu aktívne pracovať s detskými klientmi.

Obsah a štruktúra programu
● rozsah programu: 36 hodín
● individuálna konzultácia k artefaktom detských klientov: bude prebiehať 10 – 11.9.2020 (konkrétny dátum a čas si každý dohodne s lektorkou samostatne
● účastníci dostanú študijné materiály k práci s detskou kresbou
● nevyhnutná práca s minimálne dvoma detskými klientmi medzi stretnutiami

Podmienky úspešného absolvovania výcvikového programu
● 90% účasť na stretnutiach,
● práca s minimálne s dvoma detskými klientmi,

● individuálna supervízia- konzultácie (poplatok už je zahrnutý v cene programu)
● otvorenosť voči spätnej väzbe
● štúdium získaných materiálov a odporúčanej literatúry

Obsah kurzu:

TEORETICKÁ ČASŤ
● základné východiská a možnosti využitia kresby pri práci s detským klientom
● výtvarný screening emočného stavu a sociálneho statusu dieťaťa
● analýzy kazuistík
● diagnostické možnosti využitia detskej kresby
● všeobecné a varovné znaky v detskej kresbe

ZÁŽITKOVÁ ČASŤ
● sebaskúsenostné projektívne screeningové techniky
● rôzne výtvarné médiá a ich využitie pri práci s dieťaťom


Pre koho je kurz určený?
psychológovia, špeciálni pedagógovia, učitelia, vychovávatelia.

Kedy:
19.6.2020 12:00 – 17:00 – 20.6.2020 8:30 – 15:30,
10 – 11.9. 2020 – konzultácie, každý si osobne s lektorkou dohodne termín a čas
15.10.2020 12:00 – 17:00 – 16.10.2020 8:30 – 15-30
Kde: Košice
Cena: 290€

Sumu za výcvikový program môžete zaplatiť:
naraz celú sumu 290€
možnosť platby na 2 splátky
a) prvá splátka v sume 145€ – uhradená 5 dní od zaslania prihlášky, najneskôr však 10 dní pred začiatkom výcvikového programu.

b) druhá splátka v sume 145 – uhradená najneskôr 10 dní pred začiatkom druhého stretnutia, ktoré bude 10 – 11.9.2020.

Lektor kurzu: Mgr. Bronislava Plešková

« predchádzajúci príspevok
UMELECKÁ FRAKTÁLNA KRESBA
nasledujúci príspevok »
Dítě v centru zájmu: Metodický kurz pro odbornou veřejnost


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!