Detská kresba ako nástroj diagnostiky - výcvikový program

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 10. 6. 2021 do 11. 6. 2021

Miesto akcie: Košice


Kedy: 

10.6.2021 12:00 – 17:00 – 11.6.2021  8:30 – 15:30 - v priestoroch centra CHAT v Košiciach

23- 24.9. 2021 – konzultácie, každý si osobne s lektorkou dohodne termín a čas - v priestoroch centra CHAT v Košiciach

4.11.2021 12:00 – 17:00 – 5.11.2021 8:30 – 15-30 - ONLINE cez platformu ZOOM

Kde:   Košice

Cena: 290€

Prihláška: www.mterapio.sk/event/vycvikovy-program-detska-kresba-ako-nastroj-diagnostiky-2/

Sumu za výcvikový program môžete zaplatiť:

naraz celú sumu 290€

možnosť platby na 2 splátky

a) prvá splátka v sume 145€  – uhradená 5 dní od zaslania prihlášky, najneskôr však 10 dní pred začiatkom výcvikového programu.

b) druhá splátka v sume 145 – uhradená najneskôr  10 dní pred začiatkom druhého stretnutia.

Pokiaľ objednávateľ neuhradí cenu za workshop v uvedených lehotách, prihláška sa zruší.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 6813 7273 (SLSP). Do poznámky uveďte meno.

Zameranie výcvikového programu

Program predstaví viaceré postupy, kedy sa tzv. obyčajné kreslenie stáva diagnostickým nástrojom skúmania psychiky dieťaťa a ako dokáže výtvarný prejav na dieťa terapeuticky pôsobiť. Mnohé kazuistiky odhalia špecifické znaky detskej kresby, či varovné signály, pri ktorých treba spozornieť. Účastníčky a účastníci musia počas výcvikového programu aktívne pracovať s detskými klientmi.

Obsah a štruktúra programu

● rozsah programu: 36 hodín

● individuálna konzultácia k artefaktom detských klientov:  bude prebiehať 23 - 24.9.2021 (konkrétny dátum a čas si každý dohodne s lektorkou samostatne

● účastníci dostanú študijné materiály k práci s detskou kresbou

● nevyhnutná práca s minimálne dvoma detskými klientmi medzi stretnutiami

Podmienky úspešného absolvovania výcvikového programu

● 90% účasť na stretnutiach,

● práca s minimálne s dvoma detskými klientmi,

●  individuálna supervízia- konzultácie (poplatok už je zahrnutý v cene programu)

● otvorenosť voči spätnej väzbe

● štúdium získaných materiálov a odporúčanej literatúry

Obsah kurzu:

TEORETICKÁ ČASŤ

● základné východiská a možnosti využitia kresby pri práci s detským klientom

● výtvarný screening emočného stavu a sociálneho statusu dieťaťa

● analýzy kazuistík

● diagnostické možnosti využitia detskej kresby

● všeobecné a varovné znaky v detskej kresbe

ZÁŽITKOVÁ ČASŤ

● sebaskúsenostné projektívne screeningové techniky

● rôzne výtvarné médiá a ich využitie pri práci s dieťaťom

Pre koho je kurz určený?

psychológovia, špeciálni pedagógovia, učitelia, vychovávatelia.

Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

Lektorka kurzu

Mgr. Bronislava Plešková

Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

« predchádzajúci príspevok
UMELECKÁ FRAKTÁLNA KRESBA
nasledujúci príspevok »
Dítě v centru zájmu: Metodický kurz pro odbornou veřejnost


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!