Využitie muzikofiletiky pri práci s deťmi

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 8. 2. 2020 do 8. 2. 2020

Miesto akcie: Bratislava


Využitie muzikofiletiky pri práci s deťmi

Hlavným zámerom muzikofiletiky je rozvíjanie kreatívneho potenciálu osobnosti, získavanie a rozvíjanie psychosociálnych kompetencií a poznávanie kultúrnych hodnôt na základe vlastnej tvorby spojenej s reflexiou. Muzikofiletika prispieva k sebapoznávaniu, pochopeniu a zvládaniu vzťahov medzi jedincom a sociálnym alebo prírodným prostredím a kultúrou.

Tento prístup je využívaný predovšetkým v oblasti výchovy a vzdelávania. Realizácia je bez terapeutického a diagnostického zámeru. Súčasťou muzikofiletického procesu je reflexia zážitku. Vychádza zo základu muzikoterapie a je na rozmedzí hudby a terapie.

Ciele workshopu
Ukázať účastníkom ako využiť hudbu pri práci s deťmi. Dať im možnosť vyskúšať si každú aktivitu. Cieľom je taktiež vytvoriť priestor na vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe ako aj poskytnúť priestor na diskusiu k danej problematike.

Obsah workshopu

Obsahom workshopu bude využívanie muzikofiletických akčných techník a metód, ktoré lektorka nadobudla na viacerých kurzoch a osvojila si ich počas svojej 14 ročnej pedagogickej praxe. Počas aktivít sa bude používať hra na telo, pohyb, spev, relaxácia, Orffov inštrumentár a rôzne iné kreatívne spôsoby pri práci s hudbou. Účastníci si budú mať možnosť vyskúšať nielen aktívnu, ale aj receptívnu formu práce s hudbou. V závere bude priestor na diskusiu ako aj k nahliadnutiu do výberu prezenčných kníh k problematike.

Workshop je pre všetky pomáhajúce profesie pracujúce s deťmi.

Info o lektorke

Mgr. Monika Adamčíková, DiS.art.

Vyštudovala Konzervatórium v Banskej Bystrici v odbore hra na klavíri, Vysokú školu Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici v odbore psychológia s hudobným umením a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave špecializačné štúdium školskej psychológie. Má absolvované kurzy v oblasti muzikoterapie u Mateja Lipského a Zdeňka Šimanovského, Hry s hudbou u Petra Kusého a kurzy v oblasti arteterapie u Bronislavy Pleškovej.

V pedagogickej oblasti má 14 ročnú prax. Pracovala v ZUŠ ako učiteľ hudobnej náuky a hry na klavíri. Učí súkromné hodiny klavíra a hudby. Zároveň sa venuje projektom a interaktívnym hudobným predstaveniam pre deti od 1 roka.

 

Dátum a čas 8.2.2020 od 9:00 - 16:00
Miesto: Ateliér Surya, Pod záhradami 62, Bratislava - Dúbravka
Suma: 45 Eur (študenti denného štúdia 10% zľava)
 
« predchádzajúci príspevok
Dítě v centru zájmu: Metodický kurz pro odbornou veřejnost
nasledujúci príspevok »
Senzorické hry


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!