Multidisciplinárne intervencie v rozvode III

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 1. 10. 2020 do 2. 10. 2020

Miesto akcie: Herľany


Ave ProsperitA   v spolupráci s   Coachingplus

                        vás pozývajú na

Multidisciplinárne intervencie v rozvode III

01. – 02. októbra 2020

 


Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť vybrané kľúčové zručnosti odbornej práce

s dieťaťom a rodičmi v kontexte predrozvodovej, rozvodovej a porozvodovej starostlivosti.

Cieľová skupina účastníkov:
Psychológovia, sociálni pracovníci, mediátori, advokáti a pedagógovia, ktorí pracujú alebo sú súčasťou procesu práce pred, počas a po rozvode rodičov.

Ciele workshopu

Ø  Psychodynamika rozvodových procesov

Ø  Tímová spolupráca v rozvodoch: modely tímovej spolupráce, koordinačná rola, utváranie multilaterálnych kontraktov

Ø  Reportovanie a písanie záznamov

Ø  Etika profesionálnej praxe

Ø  Kazuistiky, Programy a príklady dobrej praxe

Ø  Supervízia prípadov

 

Miesto konania: Herľany, Učebno-výcvikové zariad. Herľany.

Čas konania: 1. deň 10:00 – 18:00 a 2. deň 8:30 – 15:30 (prezentácia začína  hodinu pred začiatkom výuky)
Lektori: Zuzana Zimová a Vlado Hambálek
Počet lektorov zúčastnených na Multidisciplinárnej intervencie v rozvode záleží od počtu prihlásených účastníkov.

Cena: 89 eur (v cene je občerstvenie, lektori, prenájom miestností, potvrdenie o účasti)

Prihlásenie do: 20.8.2020

Prihláška: v prílohe alebo bude záujemcom zaslaná

Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Ubytovanie je možné rezervovať na t.č. 0905 811 097, priamo u pani Marty Sabadkovej
Učebno-výcvikového zariad. Herľany pár krokov od realizovania workshopu.

Stravovanie je možné priamo v zariadení. Pokiaľ potrebujete inú  stravu ako napr. vegetariánsku a pod. prosím uveďte svoje požiadavky do prihlášky.

 

Kontakt: PhDr. Denisa Morongová, +421 908 866 816, info@aveprosperita.sk

 

 

 

Lektori:

Vladimír Hambálek, Mgr.

Psychoterapeut, mediátor – v rozvodovej aj porozvodovej situácii, kouč, supervízor pre oblasť sociálnych služieb, tréner manažérskych zručností. Po vysokoškolskom štúdiu sociálnej práce absolvoval postgraduálne vzdelávanie v psychoterapii, supervízii a vzdelávaní manažmentu. Ďalej sa kontinuálne vzdeláva v metódach organizačného rozvoja. Je psychoterapeutom akreditovaným Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou a supervízorom Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov a Asociácie manželských a rodinných poradcov. Koučing a supervíziu aplikuje v rôznych organizačných kontextoch, individuálne aj tímovo. Od roku 2003 pôsobí ako tréner manažérskych zručností, tímovej práce a koučingu. Je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO).

Zuzana Zimová, Mgr.

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku, ďalej sa kontinuálne vzdelávala v psychoterapii: skupinová psychodynamická psychoterapia, katatýmno-imaginatívna psychoterapia, dyadická vývinová terapia vzťahovej väzby. Má absolvovaný akreditovaný výcvik v supervízii v ASSP. Teoreticky aj prakticky sa špecializuje sa na témy vzťahovej väzby v rodinnom aj inštitucionálnom kontexte a pracuje aj ako mediátorka v rozvodovej a porozvodovej situácii. Pracovala ako riaditeľka v Pedagogicko-psychologickej poradni a Centra výchovnej psychologickej prevencie, v občianskom združení Návrat, aj ako supervízorka a metodička poradensko-psychologických služieb a odborných zamestnancov detských domovov na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

 

« predchádzajúci príspevok
Akreditované vzdelávanie v programe Druhý krok
nasledujúci príspevok »
Ponuka zdieľania priestorov BRATISLAVA Trnávka


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!