Sociálna diagnostika pri práci s rodinou

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 11. 3. 2020 do 12. 3. 2020

Miesto akcie: Centrum Návrat v Banskej Bystrici


Pre koho je seminár určený:

 

  • pre profesionálov pracujúcich s ohrozenými rodinami (v oblasti sociálnych služieb, v komunitných centrách alebo v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately). Svojim obsahom je vhodný pre kohokoľvek, kto pracuje vo vyššie uvedených oblastiach, prednostne na pozíciach sociálnych pracovníkov - terénnych, rodinných asistentov, obecných či komunitných sociálnych pracovníkov, pracovníkov rôznych sociálnych zariadení, Centier pre deti a rodiny,... Seminár však môže byť zaujímavým aj pre sociálnych pracovníkov škôl, školských zariadení a pod.

 

Forma a obsah seminára:

 

  • seminár zahŕňa praktické nástroje sociálnej diagnostiky a je realizovaný formou neformálneho zážitkového vzdelávania
  • zo zážitkových aktivít, kazuistík, filmu i hrovým učením sa účastníci naučia viac rozoznávať zdroje i limity na strane rodiny, ale aj na strane nás pomáhajúcich profesionálov, efektívnejšie viesť rozhovor s klientom, rozšíria si možnosti ako myslieť viac na potreby detí v rámci intervencií a pod.
  • účastníci sa zoznámia s konceptom vzťahovej väzby a teóriou strát, ale aj s konceptom chudoby, ako tieto koncepty ovplyvňujú klientov, s ktorými sa v praxi stretávajú

 

V roku 2015 tento seminár absolvovalo aj 520 sociálnych pracovníkov z oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Bližšie informácie a online prihlášku nájdete tu:

https://www.navrat.sk/co-robime/vzdelavanie

« predchádzajúci príspevok
Úroveň exekutívnych funkcií vzhľadom na pohlavie dospievajúcich
nasledujúci príspevok »
Princíp attachmentu - vzťahovej väzby v práci s ohrozenými rodinami a možnosti jeho aplikácie do pra


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!