Atlas bezpečia - Špecifiká dieťaťa z náhradnej rodiny alebo dieťaťa s ťažkým životným príbehom v ško

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 11. 6. 2020 do 11. 6. 2020

Miesto akcie: Centrum Návrat v Banskej Bystrici


Zážitkový a praktický seminár ponúkame pre pracovníkov škôl, ktorí chcú vedieť viac o tom, ako pracovať s deťmi s ťažkým životným príbehom.

 

Seminár pre učiteľov, špeciálnych pedagógov, a školských psychológov z celého Slovenska, ktorí sú v školskom prostredí v kontakte s deťmi žijúcimi v adopcii, v pestúnstve, u príbuzných, v profesionálnych rodinách, prípadne v inej forme náhradnej starostlivosti alebo s deťmi, ktoré zažívajú náročné situácie.

 

Účastníci semináru dostanú  aj Atlas bezpečia - súbor materiálov a odporúčaní, ktoré sa dajú využiť na vyučovaní. Atlas bezpečia obsahuje aj originálny príbeh O zranenom levovi, s komentármi pre učiteľov. 

 

Účastníci semináru získajú prehľad ako nazerať na deti, ktoré v najzraniteľnejšom období života prežili nepriaznivé a nebezpečné situácie (strata biologických rodičov, zmeny výchovných prostredí, násilie, dlhotrvajúcu nevhodnú starostlivosť, opustenosť...), ale aj ako tieto situácie ovplyvnili ich prežívanie a správanie (pamäť, logické myslenie, pozornosť, schopnosť učiť sa, reguláciu emócií a uspokojenie svojich potrieb a pod.).  Spolu s účastníkmi hľadáme cesty ako týmto deťom porozumieť, pomôcť im lepšie fungovať v školskom prostredí a začleniť ich medzi nás.

Bližšie info a online prihlášku nájdete tu:

https://www.navrat.sk/o-nas/centra-navrat/65-centrum-navrat-v-banskej-bystrici/543-atlas-bezpecia-alebo-ako-pomoct-zranenemu-levovi-2

« predchádzajúci príspevok
Tréning lektorov terapie dotykom
nasledujúci príspevok »
CDR Lučenec


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!