Úvod do Fraktálnej kresby

Akcia pre laickú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 4. 4. 2020 do 4. 4. 2020

Miesto akcie: Hlohovec


Pozývame Vás na úvodný krátky workshop, zoznámenie sa s fraktálnou kresbou, dňa 4.4.2020 v Hlohovci od 9:00 do 12:30h.

 

Na krátkom workshope ÚVOD DO FRAKTÁLNEJ KRESBY máte možnosť spoznať Fraktálnu kresbu. Účastníci kreslia svoju prvú „iniciačnú“- diagnostickú kresbu. Prostredníctvom línie a farby získajú informácie o svojom vnútornom stave.

Je vhodná aj pre deti, môžete sa tak zoznámiť s fraktálnou kresbou a aj si ju vyskúšať na sebe. Je to taká malá ukážka a ochutnávka, ak ešte nie ste rozhodnutí absolvovať celodenný workshop s uceleným systémom terapeutických kresieb fraktálnej kresby, môže Vám táto krátka skúsenosť v tom pomôcť. Ak sa Vám zapáči, môžete sa rozhodnúť zostať do konca t.j celý deň.

 

Kreslenie je jedným zo spôsobov vyjadrenia (prejavenia) sa, ako je tanec alebo hudba. Kreslenie fraktálov nevyžaduje umelecký talent a ani znalosť kreslenia. Metóda je určená pre každého, kto môže držať ceruzu v ruke - ako dospelým, tak aj deťom.

FRAKTÁLNA KRESBA je špecifický druh arteterapie, ktorú objavila v roku 1990 autorka tejto metódy a psychologička z Ruska Tanzílija Zakirovna Polujahtova. Metóda fraktálneho kreslenia je založená na línii, farbe a nevedomom odtlačku nášho osobného rukopisu, ktorý identifikujeme pomocou kresby a predstavuje množstvo informácií o nás. Samotný ľudský mozog je fraktálny a kreslenie fraktálov prispieva k životaschopnosti (vitalite) našich mentálnych funkcií. Pri kreslení fraktálov trénujeme jemnú motoriku, čo súčasne ovplyvňuje vývoj našich kognitívnych funkcií, zvyšuje schopnosť riešiť zložité životné úlohy. Kreslenie fraktálov napomáha zníženiu stresu a napätia, zvýšenie vitálnej energie, uvoľňuje tvorivý potenciál, napomáha v procese zlepšenia celkového zdravotného stavu, ľahšiemu zotaveniu po chorobe alebo traume, zosúladiť vzťahy v rodine a v kolektíve, pomáha zvýšiť intelektuálne schopnosti. Deťom v školskom veku pomáha zmierniť sprievodné javy pri poruchách učenia (dislexia, digrafia) a správania (hiperaktivita, autizmus), starším ľuďom pri prevencii demencie a celkovo zlepšení kognitívnych funkcií.

Najobohacujúcejším jej prínosom pre človeka a spoločnosť, vidím v procese sebapoznávania pomocou systému 21 kresieb, ktorý v sebe zahŕňa 3 diagnostické a 18 terapeutických kresieb. Tento systém v sebe zahŕňa špecifické techniky a pravidlá, založené na línii, tvare a farbe. Keď sa do tohto procesu pustíte, zmenu vo svojom živote nesporne naštartujete, ak ho aj dokončíte, podarí sa Vám proces zmeny ustáliť a „vsadiť“ do svojho života. Dá sa hovoriť o terapii, ktorú realizujete sami na sebe, pomocou série kresieb, ktoré Vám v tom procese pomáhajú.    

Fraktálna kresba prebieha so zavretými očami. Kreslí sa na papier vo formáte A4. Následne sa kresba vyfarbuje. Farby si vyberáme intuitívne alebo podľa ich funkcie.

Fraktálna kresba je takým mostom, medzi podvedomím a vedomím. 

Workshop vedie psychologička a telová terapeutka Mgr. Ana Bažová Grňa, jediná certifikovaná lektorka v Metóde Fraktálnej kresby na Slovensku 

Odporúčame priniesť vlastnú sadu pasteliek s najmenej 24 odtieňmi farieb

 

Bližšie informácie na ana.bazova.grnja@gmail.com alebo tel.č. 0905 323 937

Viac sa dočítate na: www.fraktalnakresba.sk a na FB: Fraktálna kresba na Slovensku

« predchádzajúci príspevok
Využitie muzikofiletiky pri práci s deťmi
nasledujúci príspevok »
Sandplay terapeutické pieskovisko ZRUŠENÝ


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!