INPP terapia neuromotorickej nezrelosti - ročný kurz

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 6. 10. 2020 do 17. 6. 2021

Miesto akcie: Bratislava


INPP terapia neuromotorickej nezrelosti - ročný kurz

Kurz INPP terapia neuromotorickej nezrelosti je určený pre odborníkov, ktorí pracujú s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s príznakmi neuromotorickej nezrelosti alebo dospelými najmä so psychickými problémami. Frekventanti kurzu sa naučia používať diagnostické a terapeutické postupy vyvinuté v Inštitúte neurofyziologickej psychológie (INPP). Kurz pozostáva z 3 výukových a 1 skúškového modulu.

INPP metóda bola vyvinutá v Inštitúte neurofyziologickej psychológie v Chesteri vo Veľkej Británii. Inštitút bol zriadený ako súkromné výskumné pracovisko pre výskum dôsledkov nezrelosti vo fungovaní centrálneho nervového systému u detí so špecifickými vývinovými poruchami učenia a u dospelých trpiacich agorafóbiou a panickou poruchou, pre tvorbu spoľahlivých diagnostických metód, účinných intervenčných a terapeutických postupov. Od roku 1975 poskytol inštitút pomoc tisícom detí a dospelých. Okrem toho tiež skúma efektivitu metód vyvinutých v INPP.

Požiadavky na frekventantov kurzu

Kurz je určený pre každého s minimálne prvým stupňom vysokoškolského vzdelania, odbornou kvalifikáciou a aspoň päťročnou praxou v oblasti školstva, zdravotníctva alebo psychológie, vrátane fyzioterapie, liečebnej pedagogiky a logopédie. K prihláške na kurz je potrebné priložiť profesionálny životopis a kópie dokladov o vzdelaní.

Profil absolventa kurzu

Absolvent sa oboznámi s rozdielmi medzi normálnym a oneskoreným vývinom pohybových reflexov, príznakmi a súvislosťami. Naučí sa vyhodnocovať neuromotorickú nezrelosť pomocou INPP dotazníka a INPP diagnostických testov. Absolvent dokáže interpretovať a komunikovať výsledky testov a navrhnúť dlhodobý intervenčný program pre klienta a sprevádzať ho týmto programom.

Cena kurzu: 2 400,- € alebo  65 000,- CZK

Viac informácií a prihlásenie: http://inpp.online/rocny-kurz/

« predchádzajúci príspevok
Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii
nasledujúci príspevok »
Hľadám prácu psychológa v klinickej sfére


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!