Porozumenie Traume a Disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 23. 10. 2020 do 24. 10. 2020

Miesto akcie: online priestor cez platformu ZOOM


 

Inštitút zdravého vývinu v spolupráci so Slovenským inštitútom pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE)

 2-dňový online Workshop cez platformu ZOOM vedie: Mgr. Hana Vojtová

23.10.-24.10.2020

 

Online prihlásenie TU

 

Workshop je určený psychológom, psychoterapeutom a iným odborníkom pomáhajúcich profesií.

 

Keď psychotraumatológiu definujeme veľmi široko ako oblasť, ktorá sa zaoberá všetkými nespracovanými skúsenosťami, ktoré majú dopad na súčasné fungovanie človeka, objavíme, že nám môže pomôcť porozumieť ťažkostiam veľkej väčšiny ľudí s duševnými (a aj mnohým s telesnými) ťažkosťami. Terapeuti často zisťujú, že traumatizovaní ľudia potrebujú špecifický prístup. Aby sme im porozumeli a dokázali im byť účinne nápomocní, aby sme neškodili, vyžaduje si to od nás doplniť si vedomosti o pôsobení traumatického stresu na CNS. Vedieť rozpoznať jeho krátkokobé i dlhodobé a chronické následky. Traumatizácia vo vzťahovej väzbe predstavuje obzvlášť citlivé a boľavé miesto, pre život i liečbu. Súčasne hlbšie pochopenie vzťahovej väzby, jej vývinu i narušení dáva kontext toho, ako vzniká odolnosť (resiliencia) alebo naopak zraniteľnosť voči neskorším traumatickým
skúsenostiam. Seminár má za cieľ priniesť podstatné poznatky z psychotraumatológie, vďaka ktorým môžeme porozumieť dopadom traumatizácie, ale aj ich v rámci nevyhnutnej psychoedukácie vedieť objasniť klientom a pacientom. Predovšetkým nám umožnia orientáciu v terapeutickom procese a lepšiu vzájomnú spoluprácu na liečbe.

 Lektorka: Mgr. Hana Vojtová

Klinická psychologička, psychoterapeutka
Hana Vojtová pracovala na psychiatrickom odd. a v Dennom psychiatrickom
a psychoterapeutickom stacionári v Trenčíne, teraz oracuje pracuje v súkromnej praxi v Trenčíne. Absolvovala výcvik v PCA a základný výcvik v KIP. Venuje se predovšetkým psychotraumatológii, je EMDR trenérkou, prezidentkou EMDR Slovensko, a zakladajúcou členkou Európskej spoločnosti pre traumu a disociáciu (ESTD). Spolu-lektoruje výcviky v psychotraumatológii a EMDR na Slovensku, v Thajsku, Číne a Belgicku. Jej psychoterapeutický prístup je ovplyvnený aj 12 krokovými svojpomocnými skupinami. V jej prístupe sa stretávajú cenné informácie, prax, súcit a múdrosť.

V prípade záujmu zabezpečíme kredity SKP (Slovenská komora psychológov) – 14 kreditov

Čas: 09:00 – 18:00 a 9:00 – 16:00

Cena120,- Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom (VS: 23102020) na účet: SK6683300000002600768725.

(min. počet: 10 účastníkov)

« predchádzajúci príspevok
Období dospívání - hledání zdrojů
nasledujúci príspevok »
Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!