Hudbou k rozvoju komunikačných schopností a sociálnych zručností u detí so ŠVVP- online

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 26. 10. 2020 do 26. 10. 2020

Miesto akcie: online


CIELE A OBSAH WORKSHOPU
Cieľom a obsahom workshopu bude prezentácia hudobných a hudobno – pohybových aktivít zameraných na rozvoj komunikačných schopností a sociálnych zručností detí so ŠVVP.
 
Nosnou časťou workshopu bude prezentácia videí ako príkladov dobrej praxe lektorky a jej kolegov s konkrétnymi deťmi a ich reakciami na ne. Počas 2,5 hodiny trvajúceho workshopu sa pomocou hudobnej dynamiky a tempa zameriame na nácvik očného kontaktu, motivácie, udržanie pozornosti dieťaťa, motorických imitácií , zvyšovanie frustračnej tolerancie. Zo sociálnych zručností vieme pomocou hudby zotrvať v priestore a čase, zvládať zvýšený hluk a zmeny.
 
Aktivity sú využiteľné pre deti s rôznymi špeciálno – výchovno vzdelávacími potrebami ako aj pre intaktné deti.
 
CIEĽOVÁ SKUPINA
Učitelia, asistenti a vychovávatelia špeciálnych ZŠ a MŠ a odborníci z pomáhajúcich profesií.
 
VÝHODY ONLINE VZDELÁVANIA
Vzdelávanie z pohodlia domova.
Certifikát s časovou dotáciou online webinára, ktorý si môžete uplatniť vo vašom atestačnom portfóliu.
Hudobné vzdelanie a talent nie sú potrebné
 
POŽIADAVKY PRE ÚČASTNÍKOV
– aplikácia zoom
 
ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE
Dátum a čas: 26.10. 2020 od 17:00 – 19:30 
Počet prihlásených: 10
 
Cena: 29 Eur (v cene je zahrnutý certifikát zaslaný poštou na adresu)
Prihlášky: https://www.mterapio.sk/event/hudba-ako-prostriedok-rozvoja-komunikacnych-schopnosti-a-socialnych-zrucnosti-u-deti-so-svvp-online-5/
 
LEKTORKA WORKSHOPU
 
Mgr. Soňa Spišáková
 
֦ Hudba ma sprevádza celý život a je zdrojom mojej energie.“
 
O lektorke
 
Mgr. Soňa Spišáková vyštudovala predškolskú a elementárnu pedagogiku a pedagogiku psychosociálne narušených na Pedagogickej fakulte Prešovskej Univerzity. Absolvovala 2-ročný výcvik u Z. Šimanovského.
 
Od roku 2012 pracuje ako učiteľ Súkromnej spojenej školy, ktorá vzdeláva deti a žiakov s autizmom, kde vyučuje skupinovú hudobnú výchovu.
 
Taktiež spolupracuje s CVI a CŠPP v Prešove, kde realizuje skupinové komunikačné terapie pre deti s PAS, Downovým syndrómom a detí so sluchovým postihnutím.
 
 
« predchádzajúci príspevok
Voľné pracovné miesto - Psychológ
nasledujúci príspevok »
Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!