Hudbou ako komunikačný prostriedok u detí so ŠVVP 2.časť - online

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 26. 4. 2021 do 26. 4. 2021

Miesto akcie: online


ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE
Dátum a čas: 26.4.2021 od 17:00 – 19:30 
Kde: Online
Cena: 29 Eur (v cene je zahrnutý certifikát zaslaný poštou na adresu)
 
Účastnícky poplatok  29€  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 6813 7273 (SLSP). Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.
 
Prihlášky:
https://www.mterapio.sk/event/hudba-ako-komunikacny-prostriedok-u-deti-so-svvp-2-cast-online-2/
 
Tento webinár je možné absolvovať aj v prípade, ak ste neabsolvovali 1. časť.

CIELE a OBSAH

Hlavným cieľom bude podrobná analýza jednotlivých aktivít so zameraním na dopomoc učiteľa a asistenta.

Cieľom a obsahom bude aj pokračovanie prezentácie hudobných a hudobno – pohybových aktivít zameraných na rozvoj komunikačných schopností a sociálnych zručností detí so ŠVVP. 

Nosnou časťou workshopu bude prezentácia videí ako príkladov dobrej praxe lektorky a jej kolegov s konkrétnymi deťmi a ich reakciami na ne. Počas 2,5 hodiny trvajúceho workshopu sa pomocou hudobnej dynamiky a tempa zameriame na nácvik očného kontaktu, motivácie, udržanie pozornosti dieťaťa, motorických imitácií , zvyšovanie frustračnej tolerancie. Zo sociálnych zručností vieme pomocou hudby zotrvať v priestore a čase, zvládať zvýšený hluk a zmeny.
 
Aktivity sú využiteľné pre deti s rôznymi špeciálno – výchovno vzdelávacími potrebami ako aj pre intaktné deti.
 
CIEĽOVÁ SKUPINA
Učitelia, asistenti a vychovávatelia špeciálnych ZŠ a MŠ a odborníci z pomáhajúcich profesií.
 
VÝHODY ONLINE VZDELÁVANIA
Vzdelávanie z pohodlia domova.
Certifikát s časovou dotáciou online webinára, ktorý si môžete uplatniť vo vašom atestačnom portfóliu.
Hudobné vzdelanie a talent nie sú potrebné
 
POŽIADAVKY PRE ÚČASTNÍKOV
– aplikácia zoom
  
LEKTORKA WORKSHOPU
 
Mgr. Soňa Spišáková
 
֦ Hudba ma sprevádza celý život a je zdrojom mojej energie.“
 
O lektorke
 
Mgr. Soňa Spišáková vyštudovala predškolskú a elementárnu pedagogiku a pedagogiku psychosociálne narušených na Pedagogickej fakulte Prešovskej Univerzity. Absolvovala 2-ročný výcvik u Z. Šimanovského.
 
Od roku 2012 pracuje ako učiteľ Súkromnej spojenej školy, ktorá vzdeláva deti a žiakov s autizmom, kde vyučuje skupinovú hudobnú výchovu.
 
Taktiež spolupracuje s CVI a CŠPP v Prešove, kde realizuje skupinové komunikačné terapie pre deti s PAS, Downovým syndrómom a detí so sluchovým postihnutím.
 
 
« predchádzajúci príspevok
Voľné pracovné miesto - Psychológ
nasledujúci príspevok »
Hľadám si prácu ako psychológ


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!