Hudba ako komunikačný prostriedok u detí so ŠVVP 1. a 2.časť - online

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 12. 7. 2021 do 12. 7. 2021

Miesto akcie: online


ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Dátum a čas: 12.7. 2021 od  9:00 – 15:00

Kde: online cez platformu ZOOM (prihlasovacie údaje pošleme v deň konania workshopu)

Cena: 29 Eur (v cene je zahrnutý  certifikát)

Prihláška: www.mterapio.sk/event/hudba-ako-komunikacny-prostriedok-u-deti-so-svvp-1-a-2-cast-online/

CIELE A OBSAH

Online workshop bude rozdelený na 2 časti.

Cieľom a obsahom 1. časti bude prezentácia hudobných a hudobno – pohybových aktivít zameraných na rozvoj komunikačných schopností a sociálnych zručností detí so ŠVVP.

Cieľom 2. časti bude podrobná analýza jednotlivých aktivít so zameraním na dopomoc učiteľa a asistenta.

Nosnou časťou workshopu bude prezentácia videí ako príkladov dobrej praxe lektorky a jej kolegov s konkrétnymi deťmi a ich reakciami na ne. Počas 2,5 hodiny trvajúceho workshopu sa pomocou hudobnej dynamiky a tempa zameriame na nácvik očného kontaktu, motivácie, udržanie pozornosti dieťaťa, motorických imitácií , zvyšovanie frustračnej tolerancie. Zo sociálnych zručností vieme pomocou hudby zotrvať v priestore a čase, zvládať zvýšený hluk a zmeny.

Aktivity sú využiteľné pre deti s rôznymi špeciálno –  výchovno vzdelávacími potrebami ako aj pre intaktné deti.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Učitelia, asistenti a vychovávatelia špeciálnych ZŠ a MŠ a odborníci z pomáhajúcich profesií.

VÝHODY ONLINE VZDELÁVANIA 

Vzdelávanie z pohodlia domova.

Certifikát s časovou dotáciou online workshopu, ktorý si môžete uplatniť vo vašom atestačnom portfóliu.

POŽIADAVKY PRE ÚČASTNÍKOV

– aplikácia zoom

LEKTORKA WORKSHOPU

Mgr. Soňa Spišáková

֦ Hudba ma sprevádza celý život a je zdrojom mojej energie.“

O lektorke

Mgr. Soňa Spišáková  vyštudovala predškolskú a elementárnu pedagogiku a pedagogiku psychosociálne narušených na Pedagogickej fakulte Prešovskej Univerzity. Absolvovala 2-ročný výcvik  u Z. Šimanovského.

Od roku 2012 pracuje  ako učiteľ Súkromnej spojenej školy, ktorá vzdeláva deti a žiakov s autizmom, kde vyučuje skupinovú hudobnú výchovu.

Taktiež spolupracuje s CVI a CŠPP v Prešove, kde realizuje skupinové komunikačné terapie pre deti s PAS, Downovým syndrómom a detí so sluchovým postihnutím.

« predchádzajúci príspevok
Voľné pracovné miesto - Psychológ
nasledujúci príspevok »
Volne pondelky v zdielanej praxi


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!