Využitie muzikofiletiky pri práci s deťmi – online

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 9. 7. 2020 do 9. 7. 2020

Miesto akcie: online


Hlavným zámerom muzikofiletiky je rozvíjanie kreatívneho potenciálu osobnosti, získavanie a rozvíjanie psychosociálnych kompetencií a poznávanie kultúrnych hodnôt na základe vlastnej tvorby spojenej s reflexiou. Muzikofiletika prispieva k sebapoznávaniu, pochopeniu a zvládaniu vzťahov medzi jedincom a sociálnym alebo prírodným prostredím a kultúrou.
 
Tento prístup je využívaný predovšetkým v oblasti výchovy a vzdelávania. Realizácia je bez terapeutického a diagnostického zámeru. Súčasťou muzikofiletického procesu je reflexia zážitku. Vychádza zo základu muzikoterapie a je na rozmedzí hudby a terapie.
 
CIELE WORKSHOPU
Ukázať účastníkom ako využiť hudbu pri práci s deťmi. Dať im možnosť vyskúšať si každú aktivitu. Cieľom je taktiež vytvoriť priestor na vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe ako aj poskytnúť priestor na diskusiu k danej problematike.
 
OBSAH WORKSHOPU
Obsahom workshopu bude využívanie muzikofiletických akčných techník a metód, ktoré lektorka nadobudla na viacerých kurzoch a osvojila si ich počas svojej 14 ročnej pedagogickej praxe. Počas aktivít sa bude používať hra na telo, pohyb, spev, relaxácia, Orffov inštrumentár a rôzne iné kreatívne spôsoby pri práci s hudbou. Účastníci si budú mať možnosť vyskúšať nielen aktívnu, ale aj receptívnu formu práce s hudbou. V závere bude priestor na diskusiu ako aj k nahliadnutiu do výberu prezenčných kníh k problematike.
 
VÝHODY ONLINE VZDELÁVANIA
– vzdelávanie z pohodlia domova,
– inšpirácia k tomu ako si pomôcť muzikofoletickými aktivitami pri práci s deťmi pri vzdelávaní online akéhokoľvek predmetu,
– certifikát s časovou dotáciou online kurzu, ktorý si môžete uplatniť vo vašom atestačnom portfóliu.
- hudobné vzdelanie a talent nie sú potrebné
 
POŽIADAVKY PRE ÚČASTNÍKOV
– aplikácia zoom
 
Cieľ kurzu
- vyskúšať si muzikofiletické aktivity online, inšpirovať sa, zabaviť sa a oddýchnuť si
 
Cieľová skupina
Učiteľ MŠ, učiteľ 1. stupňa. vychovávateľ, asistent pedagóga, špeciálny pedagóg, školský psychológ
 
Dátum a čas: 9.7.2020 od 16:30 – 19:00
Počet prihlásených: 10
Cena: 25 Eur (v cene je zahrnutý materiál v PDF, ktorý vám príde po kurze a certifikát zaslaný poštou na adresu).
 
LEKTORKA WORKSHOPU
Mgr. Monika Adamčíková, DiS.art.
https://www.mterapio.sk/team-member/monika-adamcikova/
 
« predchádzajúci príspevok
Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie
nasledujúci príspevok »
Hľadám prácu ako psychológ


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!