Hudbou k rozvoju komunikačných schopností a sociálnych zručností u detí so ŠVVP v BA

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 14. 11. 2020 do 14. 11. 2020

Miesto akcie: Bratislava


ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Dátum a čas: Sobota 14.11. 2020 od  9:00 – 16:00

KDE: Pod záhradami 62, Bratislava Dúbravka, ATELIÉR SURYA

Počet prihlásených: 18

Cena: 49 €/ študenti 44€ (10% zľava), cena zahŕňa lektorné, certifikát a občerstvenie

 

CIELE A OBSAH WORKSHOPU

Cieľom a obsahom workshopu bude prezentácia hudobných a hudobno – pohybových aktivít zameraných na rozvoj komunikačných schopností a sociálnych zručností detí so ŠVVP.

Nosnou časťou workshopu bude prezentácia videí ako príkladov dobrej praxe lektorky a jej kolegov s konkrétnymi deťmi a ich reakciami na ne. Počas workshopu sa pomocou hudobnej dynamiky a tempa zameriame na nácvik očného kontaktu, motivácie, udržanie pozornosti dieťaťa, motorických imitácií , zvyšovanie frustračnej tolerancie. Zo sociálnych zručností vieme pomocou hudby zotrvať v priestore a čase, zvládať zvýšený hluk a zmeny.

Aktivity sú využiteľné pre deti s rôznymi špeciálno –  výchovno vzdelávacími potrebami ako aj pre intaktné deti.

 

CIEĽOVÁ SKUPINA

Učitelia, asistenti a vychovávatelia špeciálnych ZŠ a MŠ a odborníci z pomáhajúcich profesií.

 

LEKTORKA WORKSHOPU

Mgr. Soňa Spišáková

֦ Hudba ma sprevádza celý život a je zdrojom mojej energie.“

O lektorke

Mgr. Soňa Spišáková  vyštudovala predškolskú a elementárnu pedagogiku a pedagogiku psychosociálne narušených na Pedagogickej fakulte Prešovskej Univerzity. Absolvovala 2-ročný výcvik  u Z. Šimanovského.

Od roku 2012 pracuje  ako učiteľ Súkromnej spojenej školy, ktorá vzdeláva deti a žiakov s autizmom, kde vyučuje skupinovú hudobnú výchovu.

Taktiež spolupracuje s CVI a CŠPP v Prešove, kde realizuje skupinové komunikačné terapie pre deti s PAS, Downovým syndrómom a detí so sluchovým postihnutím.

« predchádzajúci príspevok
Kurz kresby Dom-Strom-Osoba (Hous-Tree-Person Test)
nasledujúci príspevok »
Výpomoc, prax, dobrovoľníctvo


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!