Hudba ako komunikačný prostriedok u detí so ŠVVP 1. časť – online

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 24. 5. 2021 do 24. 5. 2021

Miesto akcie: online


ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Dátum a čas: 24.5. 2021 od  17:00 – 19:30

Cena: 29 Eur (v cene je zahrnutý  certifikát)

Účastnícky poplatok  29€  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 6813 7273 (SLSP). Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Prihláška: https://www.mterapio.sk/event/hudba-ako-komunikacny-prostriedok-u-deti-so-svvp-1-cast-online-3/

CIELE A OBSAH

Cieľom a obsahom workshopu bude prezentácia hudobných a hudobno – pohybových aktivít zameraných na rozvoj komunikačných schopností a sociálnych zručností detí so ŠVVP.

Nosnou časťou workshopu bude prezentácia videí ako príkladov dobrej praxe lektorky a jej kolegov s konkrétnymi deťmi a ich reakciami na ne. Počas 2,5 hodiny trvajúceho workshopu sa pomocou hudobnej dynamiky a tempa zameriame na nácvik očného kontaktu, motivácie, udržanie pozornosti dieťaťa, motorických imitácií , zvyšovanie frustračnej tolerancie. Zo sociálnych zručností vieme pomocou hudby zotrvať v priestore a čase, zvládať zvýšený hluk a zmeny.

Aktivity sú využiteľné pre deti s rôznymi špeciálno –  výchovno vzdelávacími potrebami ako aj pre intaktné deti.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Učitelia, asistenti a vychovávatelia špeciálnych ZŠ a MŠ a odborníci z pomáhajúcich profesií.

 VÝHODY ONLINE VZDELÁVANIA 

Vzdelávanie z pohodlia domova.

Certifikát s časovou dotáciou online webinára.

 POŽIADAVKY PRE ÚČASTNÍKOV

Aplikácia zoom.

 LEKTORKA WORKSHOPU

Mgr. Soňa Spišáková

֦ Hudba ma sprevádza celý život a je zdrojom mojej energie.“

O lektorke

Mgr. Soňa Spišáková  vyštudovala predškolskú a elementárnu pedagogiku a pedagogiku psychosociálne narušených na Pedagogickej fakulte Prešovskej Univerzity. Absolvovala 2-ročný výcvik  u Z. Šimanovského.

Od roku 2012 pracuje  ako učiteľ Súkromnej spojenej školy, ktorá vzdeláva deti a žiakov s autizmom, kde vyučuje skupinovú hudobnú výchovu.

Taktiež spolupracuje s CVI a CŠPP v Prešove, kde realizuje skupinové komunikačné terapie pre deti s PAS, Downovým syndrómom a detí so sluchovým postihnutím.

« predchádzajúci príspevok
Kurz kresby Dom-Strom-Osoba (Hous-Tree-Person Test) ONLINE
nasledujúci príspevok »
Výpomoc, prax, dobrovoľníctvo


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!

Najnovšie diskusné príspevky a reakcie