Expresívne prístupy v pomáhajúcich profesiách - víkendový kurz

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 19. 9. 2020 do 20. 9. 2020

Miesto akcie: Košice


Organizačné informácie
Kedy: 19. - 20.9.2020
19.9.2020 sobota 9:00 – 16:00
20.9.2020 nedela 9:00 – 16:00
Kde: CHAT- centrum pre kreatívnu liečbu arteterapiou
Cena: 99€/ 89€ študenti (denného štúdia), cena zahŕňa lektorné, certifikát a občerstvenie
 
 
SOBOTA 19.9.2020
ARTETERAPIA A MUZIKOTERAPIA ruka v ruke
 
Ciele workshopu:
Hlavným cieľom je ukázať účastníkom viaceré možnosti využitia niektorých arteterapeutických a muzikoterapeutických metód v pomáhajúcich profesiách. Vďaka zážitku na sebe majú účastníci možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku pri práci s rôznymi technikami, čo môže podnietiť ich záujem o expresívne prístupy (muzikoterapia, arteterapia, dramatoterapia, tanečno-pohybová terapia a pod.). V rámci workshopu ďalej vytvoríme prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe a zároveň poskytneme priestor na diskusiu k danej problematike.
 
Cieľová skupina:
Workshop je určený študentom, absolventom a odborníkom v praxi z radov pomáhajúcich profesií. Vítaní sú taktiež všetci záujemcovia o možnosti využitia arteterapie a muzikoterapie v rámci ich profesií s rôznymi vekovými kategóriami. Skupinu pre workshop budú tvoriť minimálne 10 účastníci a dvojica lektorov, ktorí majú za úlohu facilitovať a viesť priebeh, chod a fungovanie celého edukačného procesu.
 
Stručný popis workshopu:
Asi v 10-20 člennej skupine (vrátane lektorov) sa budeme snažiť priblížiť rôzne možnosti využitia techník arteterapie a muzikoterapie v pomáhajúcich profesiách primárne. Workshop bude delení do dvoch nadväzujúcich blokov, pričom jeden blok bude trvať asi 180 minút. V oboch budeme využívať techniky a metódy, ktoré sú používané prevažne v rámci arteterapie a muzikoterapie, pričom sú vhodné práve na kombinovanie v rámci rôznorodej intervencie. Členovia skupiny budú mať možnosť aktívne participovať a vyskúšať si tak jednotlivé hry, aktivity, metódy a techniky v skupinovom procese. Vyskúšame si rôzne variácie jednotlivých techník, metód a aktivít, ktoré sa dajú využiť v pomáhajúcich profesiách v skupinovej a individuálnej podobe s terapeutickým, aj neterapeutickým zámerom. Každej z techník bude bezprostredne venovaná krátka reflexia zážitku, ktorá je v rámci systematickej práce s expresívnymi prístupmi nevyhnutná a žiadúca. V závere workshopu bude priestor na krátku diskusiu, otázky účastníkov a podobne. Veríme, že tým prispejeme a do istej miery podporíme ich záujem o možnosti využitia expresívnych prístupov v praxi odborníkov z rôznych pomáhajúcich profesií (školstva, sociálnych a poradenských služieb, zdravotníctva a ďalších).
 
LEKTORI KURZU
Phdr. Peter Kusý, PhD.
https://www.mterapio.sk/team-member/peter-kusy/
Mgr. art. Linda van Dalen
https://www.mterapio.sk/team-member/linda-van-dalen/
 
 
NEDELA 20.9.2020
AKČNÉ TECHNIKY PRI PRÁCI SO SKUPINOU
 
Ciele workshopu:
Hlavným cieľom je ukázať účastníkom viaceré možnosti využitia akčných techník pri práci so skupinou v pomáhajúcich profesiách. Vďaka zážitku na sebe majú účastníci možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku pri práci s rôznymi akčnými technikami, čo môže podnietiť ich záujem o expresívne prístupy (muzikoterapia, arteterapia, dramatoterapia, tanečno-pohybová terapia a pod.). V rámci workshopu ďalej vytvoríme prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe a zároveň poskytneme priestor na diskusiu k danej problematike.
Cieľová skupina:
Workshop je určený študentom, absolventom a odborníkom v praxi z radov pomáhajúcich profesií. Vítaní sú taktiež všetci záujemcovia o možnosti využitia expresívnych prístupov v rámci ich profesií s rôznymi vekovými kategóriami. Skupinu pre workshop budú tvoriť minimálne 10 účastníci a lektor ako vedúci skupiny, ktorý má za úlohu facilitovať a viesť priebeh, chod a fungovanie celého edukačného procesu.
Stručný popis workshopu:
Asi v 10-20 člennej skupine (vrátane lektora) sa budeme snažiť priblížiť rôzne možnosti využitia akčných techník v pomáhajúcich profesiách primárne pri práci so skupinou. Workshop bude delení do dvoch nadväzujúcich blokov, pričom jeden blok bude trvať asi 180 minút. V oboch budeme využívať akčné techniky a metódy, ktoré sú používané prevažne v rámci expresívnych prístupov. Členovia skupiny v prípade záujmu, budú mať možnosť aktívne participovať a vyskúšať si tak jednotlivé hry, aktivity, metódy a techniky v skupinovom procese. Vyskúšame si rôzne variácie jednotlivých techník, metód a aktivít, ktoré sa dajú využiť v pomáhajúcich profesiách prevažne v skupinovej (ale aj individuálnej) podobe s terapeutickým, aj neterapeutickým zámerom. Každej z techník bude bezprostredne venovaná krátka reflexia zážitku, ktorá je v rámci systematickej práce s expresívnymi prístupmi nevyhnutná a žiadúca. V závere workshopu bude priestor na krátku diskusiu, otázky účastníkov a podobne. Veríme, že tým prispejeme a do istej miery podporíme ich záujem o možnosti využitia akčných techník a expresívnych prístupov v praxi odborníkov z rôznych pomáhajúcich profesií (školstva, sociálnych a poradenských služieb, zdravotníctva a ďalších).
 
Lektor kurzu
Phdr. Peter Kusý, PhD.
https://www.mterapio.sk/team-member/peter-kusy/
« predchádzajúci príspevok
Ponuka práce pre klinického psychológa
nasledujúci príspevok »
Ako sa zbyviť pocitu viny?


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!