Krízová intervencia na školách pre psychológov, špeciálnych, liečebných a sociálnych pedagógov

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 2. 11. 2020 do 3. 11. 2020

Miesto akcie: Bratislava


Skupinová krízová intervencia (Critical Incident Stress Management- modifikovaný pre detskú skupinu)

Cieľom kurzu je naučiť sa identifikovať na deťoch a dospelých ich reakcie na veľký stres a krízu, rozoznávať potreby krízou postihnutej populácie. Poznať východiská prevencie, spôsoby identifikácie obetí. Spoznať vlastné copingové stratégie a identifikovať copingové stratégie detí a dospelých. Viesť krízovú intervenciu v triede/ škole v prípade prírodnej katastrofy, automobilového nešťastia, smrti učiteľa, alebo žiaka.

Absolvent kurzu bude schopný spolupracovať v záchrannom tíme, viesť krízovú intervenciu v malých skupinách, ako aj v triedach podľa modelu NOVA (Národná organizácia pre pomoc obetiam), viesť psychoedukáciu pre rodičov, učiteľov a verejnosť, vystupovať v médiách a využiť ich počas krízy, viesť posttraumatické poradenstvo, zabezpečovať skríning a prevenciu.

Kurz ďalej rozvíja poradenské zručnosti pri práci s trúchliacim detským klientom, aj s trúchliacou detskou skupinou.

Učenie zručnostiam krízovej intervencie je zážitkovou formou, ktoré okrem sebaskúsenosti obsahuje aj pozorovanie a nácvik práce so skupinou. Kurz je doložený početnými kazuistikami a skúsenosťami lektorky z praxe pri vedení skupinových krízových intervencií. 

Celú teóriu dostanú účastníci na slidoch vopred, ďalej dostanú veľké množstvo materiálov do ruky (vrátane knižky o trúchlení a zomieraní pre deti) k smútkovému poradenstvu detí. 

Vstupnou požiadavkou na kurz je predchádzajúce absolvovanie Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami, nakoľko vychádzame z konceptu copingových stratégií M. Lahada BASIC PH.

Miesto: Bratislava 

Kurzovné:  110 Eur 

Spôsob prihlásenia: mailom na maria.anyalaiova@ior.sk

Ukončenie kurzu: Všetci absolventi dostanú osvedčenie o jeho absolvovaní s uvedeným počtom hodín.

Organizátor: Mgr. Mária Anyalaiová, PhD., Inštitút osobnostného rozvoja, www.ior.sk

« predchádzajúci príspevok
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami- OBSADENÝ
nasledujúci príspevok »
Voľné miesto psychológa - pracovisko RPPS Bytča


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!