Zážitkový program Mirabilis - s ktorým ako lektor pracujete s pedagógmi žiakov v integrácii

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 19. 9. 2020 do 19. 9. 2020

Miesto akcie: online


Zážitkový program Mirabilis - s ktorým ako lektor pracujete s pedagógmi žiakov v integrácii
Kurz pre odborníkov z praxe s názvom Zážitkový program Mirabilis pre pedagógov integrovaných žiakov.
S kým pracujete ako lektor, keď Zážitkový program Mirabilis absolvujete?
S pedagógmi, ktorí vzdelávajú žiakov na ZŠ/SŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
O čom je Zážitkový program Mirabilis?
Program má za cieľ zážitkovou formou priniesť pedagógom iný pohľad na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich edukáciu. Namiesto diagnóz pedagógovia "na vlastnej koži" zažijú aké je to ocitnúť sa prostredníctvom aktivít v koži detí, žiakov s dys, poruchou pozornosti/ADHD ... a iných špecifík vychádzajúcich z rozmanitých potrieb žiakov.
Kto sa môže stať lektorom Zážitkového programu Mirabilis a absolvovať jednodňový webinár?
Na webinár sa môžu registrovať pedagógovia, kolegovia z praxe, ktorí chcú v oblasti integrácie detí v ZŠ/SŠ priniesť a otvoriť svojim kolegom "svet" dyslektikov, dygrafikov, dyskalkulikov a žiakov s ADHD. Nie s cieľom poúčať, alebo direktívne vysvetľova"čo majú robiť". Cieľom je prirodzenou cestou uchopiť a pochopiť proces učenia sa detí so ŠVVP a nastaviť efektívne možnosti výuky (ktoré ocenia aj NEintegrovaní žiaci).
Čo by som mal/a o Zážitkovom programe Mirabilis ešte vedieť?
Spolu ide o 5 stretnutí, pričom frekvencia stretávania je optimálna 1 x mesačne. Forma práca v programe je skupinová. Obsahová štruktúra programu je zamerané na témy žiakov s vývinovou poruchou čítania (dyslexiou), na žiakov s vývinovou poruchou pravopisu a písania (dysortografiou a dysgrafiou), na žiakov s vývinovou poruchou matematických schopností (dyskalkúliou), na žiakov s poruchou aktivity a pozornosti (ADHD, ADD) a na elimináciu ťažkostí vychádzajúcich zo špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb v edukácií integrovaných detí z pozície pedagóga.
Počas každého stretnutia pedagógovia absolvujú tri aktivity. Po každej aktivite sa snažia realizovať analýzu ŠVVP a možnosti účinnej podpory.
 
Aký je postup pri vzdelávaní?
1. registrácia cez email (sukromnecentrum.pe@gmail.com) s uvedením predmetu správy:
zpm1909
2. deň pred vzdelávaním Vám príde link, cez ktorý sa na vzdelávanie prihlásite.
3. Absolvent kurzu môže ďalej program aplikovať do škôl a pracovať s pedagógmi. Zážitkový program tvorí 5 stretnutí s pedagógmi.
Kurz realizujeme v školskom roku 2020/2021 v termíne :
19. 09. 2020 (sobota), v čase od 10:30 do 16:30 hod.
Cena kurzu za osobu je 50 €
Miesto konania: online
Autorka programu: Svetlana Síthová. Zakladateľka a špeciálna pedagogička centra Mirabilis. Absolventka stimulačných a rozvíjajúcich programov Dr. Sindelar, Feuertseinovo inštrumentálne obohacovanie, Kupoz, Kuprev, Sfumato, Cez rozprávku do školy, Aby sme si rozumeli, FEI Basic, Ja na to mám, Step by step, FreD, Kuriatko sa písania nebojí... Predsedníčka sekcie centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Asociácií špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SR. Spoluorganizátorka špeciálno-pedagogických konferencií zameraných na inklúziu, diagnostiku a vzdelávanie.
TEŠÍME SA NA OBOHACUJÚCE A PODNETNÉ STRETNUTIE

 

« predchádzajúci príspevok
Ponuka práce pre garanta ambulancie klinickej psychológie
nasledujúci príspevok »
WEBINÁR pre pedagógov_Svet detí so ŠVVP v materskej škole


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!