Odborný WEBINÁR Preventívny program Mirabilis pre starších žiakov

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 26. 9. 2020 do 26. 9. 2020

Miesto akcie: online


Odborný WEBINÁR Preventívny program Mirabilis pre starších žiakov
🥳 Pozývame Vás na víkendový a podvečerný odborný kurz online formou:
👉🏼 Preventívny program Mirabilis pre deti a mládež vo veku 13-18 rokov
👉🏼 O programe:
🧶 Cieľom programu je nenásilnou a pre mládež prijateľnou (nie poučnou) formou priniesť nový pohľad na učenia sa, ako aj vzťahy s rovesníkmi a „dospelákmi“.
✴️ V tomto „reflektujúcom“ programe sa používajú interaktívne metódy, ktoré povzbudzujú účastníkov zhodnotiť a porozmýšľať o sebe, svojich schopnostiach, silných aj slabých stránkach, ako aj o procese učenia sa a možnostiach proces učenia zefektívniť. Program je vytvorený na skupinovú formu práce s mládežou.
✳️ Každé stretnutie má v úvode za cieľ nabudiť účastníkov k činnosti, filtrovať predchádzajúce myšlienky, priviesť k činnosti pozornosť a účastnícku identitu.
Druhá aktivita je v stretnutí kľúčová, ide o aktivity prinášajúce témy hodnôt, povinností, rešpektu, interpersonálnych vzťahov a konfliktov.
Tretia aktivita má za cieľ upevniť vypovedané myšlienky v stretnutí.
👉🏼 Odporúčané je program situovať realizáciu do priestorov školy, alebo poradenského / výchovného zariadenia. Spolu ide o 5 stretnutí, ktoré sú v manuále detailne popísané.
Na jednorázovom online vzdelávacom kurze absolvent/ka získa certifikát, ktorý ho/ju oprávňuje ďalej s programom pracovať, ako aj možnosť registrácie medzi lektorov/lektorky Mirabilis.
🙂 Webinár môžu absolvovať zamestnanci z poradenských, výchovných zariadení : sociálny pedagóg, psychológ, špeciálny pedagóg, vychovávatelia,
pedagógovia zo škôl, ako aj výchovný poradca, koordinátor prevencie, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg a študenti daných odborov.
📑 Termín vzdelávania:
26. september 2020 (sobota),
🕰 v čase od 16:00 do 21:00 hod.
👉🏼 Cena: 50 €
📝 Kontakt a prihlásenie: Prihlasovací mail je potrebné zaslať
📧sukromnecentrum.pe@gmail.com
📨 Prihlasovanie údaje majú obsahovať:
📪 predmet emailu PP2609
📫 Vaše meno, priezvisko, titul
📬 škola / inštitúcia / zariadenie (napr. MŠ Topoľčany) kde pracujete
📭 telefónny kontakt na Vás
👩🏽 Autorka programu: Svetlana Síthová špeciálna pedagogička z centra Mirabilis. Absolventka stimulačných a rozvíjajúcich programov Dr. Sindelar, Feuertseinovo inštrumentálne obohacovanie, Kupoz, Kuprev, Sfumato, Cez rozprávku do školy, Aby sme si rozumeli, FEI Basic, Ja na to mám, Step by step, FreD, Kuriatko sa písania nebojí... Autorka stimulačných, korekčných a rozvíjajúcich programov Mirabilis, predsedníčka sekcie centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Asociácií špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SR. Spoluorganizátorka špeciálno-pedagogických konferencií zameraných na inklúziu, diagnostiku a vzdelávanie. Autorka programu je držiteľka ocenenia "Talent poradenstva", ktoré získala od Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v roku 2019.
😍 TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI

 

« predchádzajúci príspevok
WEBINÁR pre pedagógov_Svet detí so ŠVVP v materskej škole
nasledujúci príspevok »
Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!