Online Webinár "Žijúca história"

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 2. 10. 2020 do 2. 10. 2020

Miesto akcie: Zoom


Pozývame Vás na online webinár o prístupe procesovej práce ku kolektívnej restoratívnej praxi, ktorý sa uskutoční 2.10. (piatok) od 16:00 do 18:00 hod. na Zoome.
 
Zodpovednosť je možnosťou, ako prekonať nespravodlivosť a nerovnosť. Sme na to pripravení/é?
 
"V okamihu, kedy poprieme minulú neprávosť, páchame novú neprávosť."
(A.Audergon, War hotel, 2005)
 
Webinár zdarma - taster, je druhým z dvoch webinárov. Je možné ho vnímať ako samostatnú udalosť alebo ako úvod k 3-dňovému semináru, ktorý pripravujeme 13.-15.novembra. Počas tohoto webináru predstavíme teóriu a nástroje užitočné pri spracovávaní zranení a kolektívnych traumatických tém, ako napríklad sexizmu a rasizmu. Bez preberania zodpovednosti zraňovanie neprestane a my sa nebudeme vedieť posunúť - či už kolektívne alebo individuálne.
Webinár môže byť užitočný pre každého, koho zaujíma dynamika moci, gender, privilégiá bielych ľudí, zodpovednosť, dedičstvo minulosti, transgeneračné procesy a ich vplyv na náš každodenný život.
 
Registrácie a viac informácií:
Veronika Holíková, 0948 762 992
holikova.veronika@gmail.com
Jazyk: angličtina so slovenským prekladom
 
 
..................English.....................
 
We are inviting you for online seminar about processwork approach to collective restorative practice which will be held on 2nd of October at 16:00 - 18:00 on Zoom.
 
Accountability is the way out of injustice and inequality. Are we ready?
 
"At the moment of denying a past injustice a new injustice is committed."
(A.Audergon, War hotel, 2005)
 
Free webinar - taster, is the 2nd of two free webinars. It can be understood as autonomous event and also as introduction to the 3 day seminar which we will do in November 13-15, 2020. During this webinar we will introduce theory and tools useful for processing the hurt that collective traumatic issues like
sexism or racism cause. Without taking accountability for the hurt it does not stop
and we can not move on individually or collectively.
Webinar can be useful to anyone interested in the power dynamics, gender, white privilege, accountability, heritage of the past, transgenerational processes and their impact on our everyday life.
 
Registrations:
Veronika Holíková, 0948 762 992
holikova.veronika@gmail.com
Language: English with Slovak translation
« predchádzajúci príspevok
ZŠ Trenčín - voľné pracovné miesto psychológa
nasledujúci príspevok »
"Keď život neteší." Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku depresívnych stavov - ONLINE workshop


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!