"Keď život neteší." Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku depresívnych stavov - ONLINE workshop

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 7. 11. 2020 do 7. 11. 2020

Miesto akcie: ONLINE


Lektorky vzdelávania:

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.
klinická psychologička a psychoterapeutka
Mgr. Zuzana Hitková
liečebná pedagogička a psychoterapeutka
Depresia sa v živote človeka objavuje ako reakcia na stratu, nadmernú záťaž, alebo v situácii, kedy v živote chýbajú aktívne žité hodnoty. V stave depresie človek nedokáže dostatočne precítiť hodnotu vlastného života, ani sa nedokáže dostatočne otvoriť hodnotám všeobecne. V rámci workshopu si priblížime pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku depresívneho ochorenia a depresívnych stavov.
Pozrieme sa na príčiny ich vzniku a faktory, ktoré depresívne prežívanie umocňujú. Účastníci budú mať možnosť formou zážitku zreflektovať aj vlastné reakcie na stratu a záťaž. Pozornosť budeme venovať taktiež možnostiam terapeutickej práce s depresívnym klientom a jej úskaliam.
Workshop je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným a špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.
Miesto konania:
On-line prostredníctvom platformy Zoom (zabezpečí organizátor).
Trvanie workshopu:
7.11.2020 od 8:30 - 16:30
Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk
Do prihlášky uveďte svoju profesiu.
Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.
Viac informácií na www.slea.sk
Účastnícky poplatok za workshop:
•zaplatený do 31.10.2020: 60 € (členovia SLEA Slovensko, členovia
Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, rodičia na MD, študenti
dennej formy štúdia 55 €)
• zaplatený po 31.10.2020: 70 €
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (SK29 7500 0000 0040 1802 1406).
Ako variabilný symbol uveďte 022020, do poznámky napíšte meno účastníka workshopu.
V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba určiť náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v prípade, že by ju vyžadovala aktuálna situácia.
Zdravotnícki pracovníci dostanú potvrdenie o pridelení 8 kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.
« predchádzajúci príspevok
Online Webinár "Žijúca história"
nasledujúci príspevok »
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami- ON LINE


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!