Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami- ON LINE

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 23. 11. 2020 do 23. 11. 2020

Miesto akcie: ON LINE


O KURZE:

Naučíme sa pracovať s terapeutickými/ asociačnými kartami More mócií, Cope, Mythos, Svetom hodnôt a s Kartami s príbehmi. 

Copingové terapeutické karty uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti, pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové stratégie. Ich cieľom je chrániť, prepájať a sprostredkovať porozumenie  svojmu príbehu a procesu a príbehom druhých. Na kurze sa účastníci naučia používať model komunikačných a copingových stratégií izraelskej psychologičky Ofry Ayalon BASIC PH a následne využiť model v krízovej intervencii, poradenstve a terapii. 

Karty s príbehmi využijete pri poznávaní klienta, jeho procesu a odkrývaní figúr, formulovaní zákazky, poznávaní jeho životného scenára,  jeho spôsobu vzťahovania sa k sebe a k ostatným, spôsob zvládania prekážok a riešení konfliktov. Využitie kariet je ďalej aj v kariérovom poradenstve, individuálnom poradenstve a psychoterapii, v skupinovej intervencii v školách aj organizáciách, koučingu. 

Pri práci s Emočnými kartami vás naučíme ako  nadviazať kontakt s detským klientom, ako ho naučiť identifikovať vlastné emócie aj emócie druhých. Ukážeme si prácu s rodinou, školskou triedou, s dospelými (učiteľský zbor, organizácia).

Karty Mythos zobrazujú scény, kulisy a rekvizity, ktoré patria do sveta mýtov a legiend. Využívajú sa pri výstavbe príbehov jednotlivcov aj skupiny, definovaní pocitov, tém a procesu klienta.

Všetky druhy kariet je možné využiť v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, v osobnostnom rozvoji klientov, kariérovom poradenstve, koučingu. Účastníci dostanú základnú teóriu formou slidov mailom, ostatné aktivity sú zážitkové. 

Cieľová skupina: Kurz je určený psychológom a psychoterapeutom, liečebným, špeciálnym a sociálnym pedagógom, pracovníkom krízových centier, koučom.

Časová dotácia: 9.00-16.00. 

Kurzovné: 55€ 

Ukončenie kurzu: Všetci účastníci a účastníčky dostanú osvedčenie o jeho absolvovaní s uvedeným počtom hodín.

Kurz sa uskutoční ON LINE cez aplikáciu Zoom, potrebujete počítač/notebook s kamerou a mikrofónom v tichej miestnosti a s dobrým pripojením na internet. 

 

 

 

Mail s vyjadrením záujmu o kurz posielajte na maria.anyalaiova@ior.sk, pošleme Vám súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý slúži ako prihláška na vzdelávanie. 


ORGANIZÁTOR: Inštitút osobnostného rozvoja, Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

« predchádzajúci príspevok
"Keď život neteší." Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku depresívnych stavov - ONLINE workshop
nasledujúci príspevok »
Hľadáme psychológa


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!