Terapia hrou a filiálna terapia (inovačné vzdelávanie)

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 3. 2. 2025 do 4. 2. 2025

Miesto akcie: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin


Výcvikový program v rozsahu 112 hodín pre odborných zamestnancov

určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov…

Anotácia: cieľom kurzu je osvojiť si terapeutické zručnosti pri individuálnej práci s deťmi predškolského a mladšieho školského veku s využitím terapie hrou a filiálnej terapie, a to v prostredí bezpečného, prijímajúceho a empatického vzťahu. Tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z terapií, priama práca s detskými klientmi, kazuistiky, supervízie individuálne i skupinové, samoštúdium.

Vzdelávanie je zamerané na:

- teóriu (nedirektívna terapia, na dieťa zameraná terapia hrou, teória attachmentu, vývinová psychológia a psychopatológia, práca s rodičmi, filiálna terapia a pod.)

- nácvik praktických zručností (stopovanie, reflektovanie, prejavenie porozumenia, - štrukturovanie, facilitujúce výroky, práca s emóciai, zadávanie hraníc a pod.)

- supervíziu terapie hrou a filiálnej terapie

Schválené Ministerstvom školstva ako inovačné vzdelávanie.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

www.rodinnaterapia.sk/seminare/terapia-hrou-a-filialna-terapia/

« predchádzajúci príspevok
Facharzt für Psychiatrie - Justizanstalt Asten in Raum Linz (100.000 EUR p.a.)
nasledujúci príspevok »
CDR Lučenec


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!