Inovácie v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2022

Miesto akcie: online alebo 4 stretnutia v 4 mestách SR (BA, NMnV, ZA, LM)


ZAUJÍMA VÁS TÉMA KARIÉROVÉHO PORADENSTVA A ROZVOJ KARIÉROVÝCH ZRUČNOSTÍ?

Prostredníctvom vzdelávacieho programu Inovácie v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve budeme spolu rozvíjať dialogické, facilitačné, supervízne a mentoringové zručnosti metodicko-koordinačnej podpory v oblasti kariérového poradenstva a výchovy na školách a v školských  zariadeniach ako aj podpory rozvoja zručností pre riadenie kariéry u detí.

V decembri 2020 otvárame online formou ďalšie kolo vzdelávania pre samostatných odborných zamestnancov CPPPaP. 

Čo získate?

  • Inovačné vzdelávanie podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v rozsahu  150 hodín (90 hodín prezenčnou formou/ 4×3 dni v priebehu 15 mesiacov a 9 mesiacov mentoring, 60 hodín dištančnou formou vrátane 30 hodín praxe)
  • certifikát z akreditovaného vzdelávania
  • vzdelávanie financované prostredníctvom národného projektu
  • možnosť komunikovať a zdieľať s ďalšími odborníkmi v oblasti kariérového poradenstva a sieťovať sa s aktérmi z rôznych oblastí a zo sveta práce
  • prevedieme Vás zážitkovými metódami a podporíte jedinečnosť každého dieťaťa

Ostáva posledných 15 miest, prihláste sa už dnes! TU link

 
Čo o vzdelávaní povedali účastníci, ktorí ho zažili?
“Chcem vyzdvihnúť prácu lektoriek, ktoré ma vtiahli do témy tým, ako boli prirodzené, autentické, erudované a presvedčené o vízii kariérneho poradenstva.“

Prihlasovací formulár, informácie o obsahu a lektorkách, videopozvanie lektorie nájdete na tomto linku: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov-pre-system-vpap/inovativne-pristupy-v-karierovej-vychove-a-karierovom-poradenstve-v-systeme-vpap/

Bližšie informácie môžete získať  na emailovej adrese: kp.np@vudpap.sk

« predchádzajúci príspevok
Poradenské pracovisko RPPS v Trnave
nasledujúci príspevok »
Kreatívne využitie hudby pri práci (nielen) s deťmi – online


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!