Kreatívne využitie hudby pri práci (nielen) s deťmi – online

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 8. 2. 2022 do 11. 5. 2021

Miesto akcie: online


ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Kedy: 8.2.2022 od 17:00 - 19:30

Kde: ONLINE

Cena: 33 Eur (cena zahŕňa lektorné a certifikát do portfólia)

Prihláška: www.tickettailor.com/events/mterapio/639026/

(Zážitkový workshop o možnostiach využitia kreatívnej formy muzikoterapie a muzikofiletiky pri práci (nielen) s deťmi v pomáhajúcich profesiách)

CIELE WORKSHOPU Hlavným cieľom je ukázať účastníkom viaceré možnosti aktívneho, kreatívneho, resp. reaktívneho využitia hudby pri práci (nielen) s detskými klientmi v pomáhajúcich profesiách. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť prácu s hudbou, na ktorej sa sami aktívne zvukovo/hudobne podieľajú. V rámci workshopu sa tak pokúsime vytvoriť podnetné prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe a zároveň poskytnúť priestor na diskusiu k danej problematike.

CIEĽOVÁ SKUPINA Workshop je určený študentom, absolventom a odborníkom z praxe z radov pomáhajúcich profesií. Vítaní sú taktiež všetci záujemcovia o možnosti využitia hudby v rámci ich profesií pri práci s deťmi a mládežou. Skupinu pre workshop budú tvoriť minimálne 8 účastníci a lektor ako vedúci skupiny, ktorý má za úlohu facilitovať a viesť priebeh, chod a fungovanie celého procesu.

OBSAH WORKSHOPU Asi v 8-15 člennej skupine (vrátane lektora) sa budeme snažiť priblížiť rôzne možnosti využitia hudby v pomáhajúcich profesiách primárne pri práci s deťmi a mládežou, avšak s možnou modifikáciou aj pre iné vekové a cieľové skupiny. Postupne sa oboznámime s hrami, technikami a metódami tzv. aktívnej, kreatívnej, resp. reaktívnej muzikoterapie a muzikofiletiky. Účastníci budú mať možnosť aktívne participovať a vyskúšať si tak jednotlivé hry, aktivity, metódy a techniky sebaskúsenosťou – zážitkom na sebe. V priebehu workshopu bude priestor na krátku reflexiu jednotlivých aktivít, diskusiu a otázky účastníkov. Účastníci v rámci workshopu dostanú rôzne edukačné materiály v elektronickej podobe (prevažne články autora) z oblasti muzikoterapie, muzikofiletiky a hudobnej psychológie. Veríme, že tým prispejeme a do istej miery podporíme ich záujem o možnosti využitia hudby v praxi odborníkov z rôznych pomáhajúcich profesií.

Lektor PhDr. Peter Kusý, PhD.

« predchádzajúci príspevok
Inovácie v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve
nasledujúci príspevok »
Receptívne využitie hudby pri práci (nielen) s deťmi – online


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!