Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami-ONLINE

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 24. 2. 2021 do 24. 2. 2021

Miesto akcie: online priestor cez platformu ZOOM


 

 Workshop vedie  Mgr. et Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

 

Online prihlásenie TU

 

Karty umožňujú „vidieť dnu“, pomáhajú pochopiť čo sa aktuálne deje, prinášajú obsahy z nevedomia. Karty podporujú rozširovanie vedomia kombináciou verbálneho a imaginárneho. Sú prispôsobiteľné rôznym typom práce, pretože ich hlavným cieľom je uľahčiť porozumenie.

Kurz je určený psychológom a psychoterapeutom, liečebným, špeciálnym, sociálnym pedagógom a odborným pracovníkom krízových centier (v prípade, že Vaša profesná základňa nespadá do tejto skupiny, informujte sa prosím u organizátora o možnosti Vašej účasti).

Všetky druhy kariet je možné využiť v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, v osobnostnom rozvoji klientov, kariérovom poradenstve. Účastníci dostanú základnú teóriu formou slidov, ostatné aktivity sú zážitkové

Počas kurzu pracujeme cez platformu ZOOM

  • Účastníci sa navzájom vidia, počujú, aktívne zasahujú do priebehu stretnutia, sledujú videá aj prezentácie lektora
  • Účastníci dostanú vopred handouty, ktoré ich budú sprevádzať počas workshopu – môžu tak venovať svoju plnú pozornosť výkladu lektorky
  • Lektorka pracuje s kartami interaktívne s účastníkmi workshopu – absolvujú 3 sebaskúsenostné aktivity
  • Počas online kurzu netreba mať zakúpene karty dopredu

Po prihlásení dostanete do emailu bližšie info k platbe a ďalšiemu postupu 🙂

Copingové terapeutické karty (Cope cards)

Na kurze sa účastníci naučia používať model komunikačných a copingových stratégií izraelskej psychologičky Ofry Ayalon BASIC PH a následne využiť model v krízovej intervencii, poradenstve a terapii. Metóda bola použitá  izraelskými psychológmi pri krízovej intervencii po rukojemníckej dráme v Beslane, po Srebrenickej genocíde v Bosne, po tsunami na Haiti, po zemetrasení v Turecku, vo vojnových konfliktoch v Izraeli. Karty je možné využiť aj v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, osobnostnom rozvoji klientov. Ich cieľom je chrániť, prepájať a sprostredkovať porozumenie  svojmu príbehu a procesu a príbehom druhých. Uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti a pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové stratégie.

Karty s príbehmi (Storytelling cards)-Využijete ich pri poznávaní klienta, jeho procesu a odkrývaní figúr, formulovaní zákazky, poznávaní jeho životného scenára,  jeho spôsobu vzťahovania sa k sebe a k ostatným, spôsob zvládania prekážok a riešení konfliktov.

Pri práci s Emočnými kartami (Emotion cards) vás naučíme ako  nadviazať kontakt s detským klientom, ako ho naučiť identifikovať vlastné emócie aj emócie druhých. Využitie kariet je ďalej v psychodráme a modelovaní, poznávaní emočnej klímy v triede. Ukážeme si prácu s rodinou, školskou triedou, s dospelými (učiteľský zbor, organizácia).

Karty Mythos (Mythos cards) zobrazujú scény, kulisy a rekvizity, ktoré patria do sveta mýtov a legiend. Využívajú sa pri výstavbe príbehov jednotlivcov aj skupiny, definovaní pocitov, tém a procesu klienta.

Čas: 24.2.2021, začiatok o 9.00 a koniec o 16.00hodine.

Cena: 70€ platbu je potrebné uhradiť  do 17.2.2021 bankovým prevodom (VS: 2422021) na účet: SK6683300000002600768725

Viac informácií na našom webe:

http://terrainweb.sk/?mec-events=online-intenzivny-kurz-prace-s-terapeutickymi-kartami

« predchádzajúci príspevok
voľné miesto psychológ
nasledujúci príspevok »
Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy ,útoku, smrti učiteľa/ žiaka


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!