Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých – s terapeutickými kartami REZILIENCIA

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 10. 4. 2021 do 10. 4. 2021

Miesto akcie: Inštitút zdravého vývinu, Žilina


  

…ako sa ľudia vyrovnávajú s ťažkými udalosťami, ktoré menia ich životy…psychická odolnosť nie je vlastnosť, ktorú niekto má a niekto nemá…. môže sa ju naučiť ktokoľvek…

 

Online prihlásenie TU

 

Workshop je zložený z aktivít zameraných na podporu reziliencie detí, adolescentov a dospelých prostredníctvom terapeutických kariet. Účastníci absolvujú sebaskúsenosť s terapeutickými kartami- ukážky práce pri vytváraní vzťahu, kontraktovaní, sebapoznávaní a vyjadrovaní prianí a potrieb dieťaťa, adolescenta a dospelého, pri  budovaní sebapodpory a odolnosti. Pri práci použijeme terapeutické karty More emócií, Truhlica minulosti, Resilio a Reziliencia (Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých), Metafora ženskej identity a Emočné a situačné karty pre mužov. Práca s klientom  je založená na konceptoch gestalt terapie, naratívnej terapie, KBT a pozitívnej psychológie.

Všetky druhy kariet je možné využiť v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, v osobnostnom rozvoji klientov, kariérnom poradenstve. Účastníci dostanú základnú teóriu formou slidov, ostatné aktivity sú zážitkové.

Kurz je určený psychológom a psychoterapeutom, liečebným, špeciálnym a sociálnym pedagógom, pracovníkom krízových centier, ale aj výchovným poradcom a koordinátorom primárnej prevencie.

Termín: 10.4.2021, začiatok o 9.00 a predpokladaný koniec o 14.00

Miesto: Inštitút zdravého vývinu, M.R.Štefánika 34, 01001 Žilina

Cena: 45€ , je potrebné uhradiť bankovým prevodom 14 dní pred začiatkom kurzu(VS: 332021) na účet: SK6683300000002600768725

Ak sa prihlásite, no nebudete sa môcť zúčastniť, je potrebné si nájsť za seba náhradu. Poplatok za seminár v prípade neúčasti nevraciame.

Lektorka: Mgr. et Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

Viac informácií na našom webe:

http://terrainweb.sk/?page_id=1457

 

« predchádzajúci príspevok
Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy ,útoku, smrti učiteľa/ žiaka
nasledujúci príspevok »
Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse na školách


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!