Porozumenie traume a disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 19. 3. 2021 do 20. 3. 2021

Miesto akcie: Online ZOOM


Porozumenie traume a disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu

 

Centrum osobnostného rozvoja detí a dospelých a Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE) Vás pozývajú na seminár

 

           

 

Porozumenie traume a disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu

 

Lektorka Mgr. Hana Vojtová – psychoterapeutka, klinická psychologička, EMDR trénerka a supervízorka, lektorka SIPE, pracuje v súkromnej praxi v Trenčíne.

 

Keď psychotraumatológiu definujeme veľmi široko ako oblasť, ktorá sa zaoberá všetkými nespracovanými skúsenosťami, ktoré majú dopad na súčasné fungovanie človeka, objavíme, že nám môže pomôcť porozumieť ťažkostiam veľkej väčšiny ľudí s duševnými (a aj mnohým s telesnými) ťažkosťami. Terapeuti často zisťujú, že traumatizovaní ľudia potrebujú špecifický prístup. Aby sme im porozumeli a dokázali im byť účinne nápomocní, aby sme neškodili, vyžaduje si to od nás doplniť si vedomosti o pôsobení traumatického stresu na CNS. Vedieť rozpoznať jeho krátkodobé i dlhodobé a chronické následky. Traumatizácia vo vzťahovej väzbe predstavuje obzvlášť citlivé a boľavé miesto, pre život i liečbu. Súčasne hlbšie pochopenie vzťahovej väzby, jej vývinu i narušení dáva kontext toho, ako vzniká odolnosť (resiliencia) alebo naopak zraniteľnosť voči neskorším traumatickým skúsenostiam. Seminár má za cieľ priniesť podstatné poznatky z psychotraumatológie, vďaka ktorým môžeme porozumieť dopadom traumatizácie, ale aj ich v rámci nevyhnutnej psychoedukácie vedieť objasniť klientom a pacientom. Predovšetkým nám umožnia orientáciu v terapeutickom procese a lepšiu vzájomnú spoluprácu na liečbe
Workshop je určený psychológom, psychoterapeutom a iným odborníkom pomáhajúcich profesií.

 

Miesto: online ZOOM

 

Termín: 19. – 20.03.2021

 

Čas: Piatok: 09.00 – 18.30

 

        Sobota: 09.00 – 16.30

 

Cena: 120 Eur

 

Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 14 dní pred termínom seminára na účet:

 

SK12 8330 0000 0024 0175 4021 (VS: 1920032021) Do poznámky uveďte meno účastníka.

Slovenská komora psychológov pridelila semináru 13 kreditov.

 

 

Prihlasovanie: prihlasovací formulár: https://cor.sk/podujatia/

 

alebo mailom:  luciaistvanikova@cor.sk

 

Organizátor: PhDr. Lucia Vargová Ištvaniková, PhD., tel: 0915 961 770