Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami - ON LINE

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 16. 2. 2021 do 16. 2. 2021

Miesto akcie: ON LINE


Na Intenzívnom kurze práce s terapeutickými kartami sa naučíte pracovať s kartami More emócií, Mythos, Cope a Karty s príbehmi.

Copingové terapeutické karty uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti, pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové stratégie. Ich cieľom je chrániť, prepájať a sprostredkovať porozumenie  svojmu príbehu a procesu a príbehom druhých. Na kurze sa účastníci naučia používať model komunikačných a copingových stratégií izraelskej psychologičky Ofry Ayalon a Mooliho Lahada BASIC PH a následne využiť model v krízovej intervencii, poradenstve a terapii. Metóda bola použitá  izraelskými psychológmi pri krízovej intervencii po rukojemníckej dráme v Beslane, po Srebrenickej genocíde v Bosne, po tsunami na Haiti, po zemetrasení v Turecku, vo vojnových konfliktoch v Izraeli. Karty je možné využiť aj v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, osobnostnom rozvoji klientov.

Karty s príbehmi využijete pri poznávaní klienta, jeho procesu a odkrývaní figúr, formulovaní zákazky, poznávaní jeho životného scenára,  jeho spôsobu vzťahovania sa k sebe a k ostatným, spôsob zvládania prekážok a riešení konfliktov. Využitie kariet je ďalej v kariérovom poradenstve, individuálnom poradenstve a psychoterapii, v skupinovej intervencii v školách aj organizáciách. 

Pri práci s Emočnými kartami vás naučíme ako  nadviazať kontakt s detským klientom, ako ho naučiť identifikovať vlastné emócie aj emócie druhých. Využitie kariet je ďalej v psychodráme a modelovaní, poznávaní emočnej klímy v triede. Ukážeme si prácu s rodinou, školskou triedou, s dospelými (učiteľský zbor, organizácia).

Karty Mythos zobrazujú scény, kulisy a rekvizity, ktoré patria do sveta mýtov a legiend. Využívajú sa pri výstavbe príbehov jednotlivcov aj skupiny, definovaní pocitov, tém a procesu klienta.

 

Všetky druhy kariet je možné využiť v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, v osobnostnom rozvoji klientov, kariérovom poradenstve. Účastníci dostanú základnú teóriu formou slidov, tri  aktivity sú zážitkové. Pracujeme v prostredí zoom, potrebujete tiché prostredie, počítač s kamerou a mikrofónom a pripojenie na wifi. 

Kurz je určený psychológom a psychoterapeutom, liečebným, špeciálnym a sociálnym pedagógom, pracovníkom krízových centier.

Časová dotácia: 9.-16.00 hod, po skončení dostanete osvedčenie o absolvovaní kurzu. Cena kurzu je 55€, platba je faktúrou, prevodom na účet.

Prihláste sa prosím na maria.anyalaiova@ior.sk

 

« predchádzajúci príspevok
Nenásilná komunikácia I. | AKREDITOVANÉ vzdelávanie
nasledujúci príspevok »
Ponuka poradenstva a terapie


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!