Úzkostné a psychosomatické poruchy u detí

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 4. 11. 2023 do 5. 11. 2023

Miesto akcie: online cez zoom


 

Kurz je koncipovaný tak, aby sa účastníčky a účastníci najrprv zoznámili s prejavmi, etiológiou a funkciou úzkostných a psychosomatických porúch u detí. Počas prvého teoretického bloku sa zameriame na porozumenie funkciam symptómov porúch v rámci rodinného systému. Teoretický blok budú lektorky dopĺňať kazuistikami z praxe, na ktorých budú podrobnejšie ilustrovať  jednotlivé ochorenia.

V praktickej časti sa budeme venovať vybraným kazuistikám účastníčok a účastníkov kurzu.

Kurz sa skladá z dvoch častí: teoretickej a praktickej. Praktická časť bude organizovaná formou riešenia kazuistík účastníkov a účastníčok v balintovskej skupine.

 

Kurz bude prebiehať online cez Zoom

Termín: 4.-5.11.2023

1. deň

9 – 10:30 hod (1. blok), 10:30 – 11:00 pauza, 11:00 – 12:30 (2. blok) pauza na obed – 12:30 – 14:30, 14:30 – 16:00 (3. blok).

2. deň

9 – 10:30 hod (1. blok), 10:30 – 11:00 pauza, 11:00 – 12:30 (2. blok) pauza na obed – 12:30 – 14:30, 14:30 – 16:00 (3. blok).

Cieľová skupina: predovšetkým školské psychologičky a psychológovia a iní odborní zamestnanci v školstve

 

LEKTORKY:

 PhDr. Táňa Fikarová, PhD. – vyštudovala psychológiu na FF MU. Päť rokov pracovala ako psychologička vo fakultnej nemocnici v Brne, kde získala skúsenosti  s poradenstvom a psychoterapiou s deťmi aj dospelými. Dlhodobo  sa venuje štúdiu a výučbe diagnostiky so zameraním na projektívne metódy. Aktuálne pôsobí ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte MU v Brne a externe spolupracuje s FSS MU, ako supervízorka projektivnychh psychodiagnostických metód spolupracuje s Psychiatrickou nemocnicou v Havličkovom Brode. Poskytuje supervíziu kolegom v oblasti psychodiagnostiky. Od roku 2010 má súkromnú psychologickú prax „Terapie pod Špilberkem“. Je členkou Rorschachovej spoločnosti. TAT sa venuje výskumne aj klinicky, spolueditovala monografiu Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy. 1. vyd. Nové Zámky: Psychoprof, s.r.o, 2012.

 Mgr. Kateřina Ingrová - Skúsenosti s psychodiagnostikou, poradenstvom a psychoterapiou  získala počs zamestnania v utečeneckom zariadení MV ČR Zastávka, Pedagogicko-psychologickej  poradni v Břeclavi a Fakultnej nemocnici Brno, kde pôsobí doteraz. Vo svojej práci sa dlhodobo venuje predovšetkým starostlivosti o klientov s psychosomatickými ťažkosťami. Externe spolupracuje s FSpS MU a vzdelávacou spoločnosťou  Zřetel. Od roku 2012 pôsobí aj v súkromnej praxi „Terapie pod Špilberkem“, kde pracuje s detskými aj dospelými klientmi.

KURZOVNÉ : 100 Eur

Účastnícky poplatok  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu občianskeho združenia Artea: SK7902000000002579108051. Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby bolo možné vašu platbu identifikovať Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú. Platba priamo na mieste nie je možná.

 STORNO PODMIENKY

Zrušenie prihlášky je možné do 10 pracovných dní pred začatím kurzu. Pokiaľ sa odhlásite v stanovenom termíne, bude vám vrátený kurzovný poplatok v plnej výške, pokiaľ sa odhlásite 9-5 pracovných dní pred začatím kurzu, bude vám vrátených 50% z poplatku, pokiaľ sa odhlásite 4 – 0 dní pred začatím kurzu, poplatok vám už nebude možné vrátiť. V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

Kontakt:

Mgr. Katarína Mihinová, e-mail: katkaprobstova@gmail.com 

 

ORGANIZÁTOR

Občianske združenie Artea ( www.arte-terapia.sk)

 

 

 

 

 

« predchádzajúci príspevok
ABECEDA POHYBU (v terapii a sebarozvoji): Pokročilé proces orientované štúdie pohybu s Kate Jobe
nasledujúci príspevok »
Voľné pracovné miesto - Centrum pre deti a rodiny


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!