RODINNÁ DOSKA - workshop

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 25. 9. 2021 do 25. 9. 2021

Miesto akcie: Inštitút zdravého vývinu, Žilina


 

Online prihlásenie TU

Technika Rodinnej Dosky ponúka aktívny a kreatívny spôsob na podporu vhľadu do situácie, vzťahov, konfliktov… pri ktorých strácame veľa energie a zároveň ponúka možnosti testovania nových prístupov v riešení – pohľadu zhora a zároveň ponorenia sa dosť hlboko na to, aby rešpektovala potreby osobnosti.

„Familienbrett“ – Rodinná doska   je komunikačným prostriedkom, ktorý jednoduchým spôsobom pomocou symbolického znázornenia napomáha klientovi do vhľadu svojej situácie a pocitov s tým súvisiacich. Je vhodná pre prácu s deťmi, mládežou, dospelými, rodinou ako aj v supervízii. Bola vyvinutá ako diagnosticko terapeutická pomôcka, ktorá poskytuje široké spektrum využitia pre vyjadrenie vzájomných vzťahov a vnútorných procesov pri zachovaní nedirektívneho sprevádzania klienta zákutiami jeho života.

Workshop pozostáva z dvoch častí – teoretickej a praktickej, v ktorej formou zážitku na sebe si účastníci budú môcť vyskúšať samostatnú prácu s rodinnou doskou a tak prepojiť získané teoretické poznatky v praxi.

Pre koho: Workshop je určený pre psychológov, psychoterapeutov a odborných pracovníkov pracujúcich v pomáhajúcich profesiách s rodinami ako aj s jednotlivcami.

Čas: 25.09.2021, začiatok o 9.00 a koniec o 18.00 hod.

Miesto: Inštitút zdravého vývinu, M.R.Štefánika 34, Žilina

Cena: Účastnícky poplatok 85,- EUR  ( platba do 10.9.2021, neskôr 95,-EUR )je potrebné uhradiť bankovým prevodom

Vaše miesto na kurze je záväzné až po uhradení poplatku. Následne obdržíte potvrdzujúci email.  Ak sa prihlásite, no nebudete sa môcť zúčastniť, je potrebné si nájsť za seba náhradu. Poplatok za seminár v prípade neúčasti nevraciame.

Prihlásením a úhradou  zároveň akceptujete podmienky účasti, platby a stornopoplatku.

Lektorka:

PhDr. Lygia Bátovská – klinická psychologička a psychoterapeutka, supervízorka pôsobiaca v súkromnej praxi, pracovala v poradenstve s deťmi a dospievajúcimi, je externou asistentkou na FiFUK v Bratislave. Je certifikovanou psychoterapeutkou v KIP, PCA. Vedie výcvikové skupiny v PCA  v Pre-terapii.

V prípade záujmu zabezpečíme kredity SKP (Slovenská komora psychológov) – 8 kreditov

« predchádzajúci príspevok
ONLINE-Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť alebo……
nasledujúci príspevok »
Základy efektívnej komunikácie v škole


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!