Ako využiť kognitívne-behaviorálne metódy v škole

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 24. 4. 2021 do 24. 4. 2021

Miesto akcie: online cez zoom


 

 

Webinár predstavuje jednoduché a praktické techniky, ktoré sú dobre využiteľné v pedagogickej práci aj s integrovanými žiakmi a žiačkami. Zoznámi účastníkov s princípmi kognitívne-behaviorálnej terapie a upozorní na ich podobnosť s pedagogickými výchovne-vzdelávacími metódami.

Obsahovo je webinár členený na tri oblasti:

1.      Blok -  terminologické vymedzenie pojmu integrovaný žiak s dôrazom na  ADHD a poruchy správania – definícia, prejavy, diagnostika a terapia (30 min.)

2.      Blok – základné princípy kognitívne-behaviorálnych prístupov. Pojmy – edukácia, bludný kruh, operačné podmieňovanie, odmena, trest, pozitívne spevňovanie žiadúceho správania (75 min.)

3.      Blok – preventívne opatrenia problémového správania v triede a metódy intervencie vhodné pre triedu, výchovnú či terapeutickú skupinu. Význam multidisciplinárneho prístupu pri práci s integrovaným žiakom. Diskusia. (75 min.)

K webináru autorka napísala publikáciu „Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga“.

https://www.grada.sk/kognitivne-behavioralni-pristupy-v-praxi-pedagoga-12105/

 

TERMÍN 24.4.2020   8,30 – 12,00 hod. (vrátane prestávok)

MIESTO:  kurz sa bude konať online cez zoom

 Cieľová skupina: Kurz je určený pedagogickým a odborným zamestnancom v školskom prostredí, ale i  ostatným, ktorý sa o túto tému zaujímajú. 

 Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu a metodické texty (nie publikáciu lektorky).

 

LEKTORKA

PhDr. Nora Gavendová je špeciálna pedagogička a psychoterapeutka s viac ako 30ročnou odbornou praxou. Pôsobí na škole pri Psychiatrickej nemocnici v Opave. Má i svoju  súkromnú prax, v ktorej sa okrem psychoterapie venuje i supervíznej práci. Externe pracovala takmer 10 rokov na linke dôvery.

Absolvovala výcvik v krízovej intervencii, výcvik v mediácii, komplexný výcvik v integratívnej psychoterapii, komplexní výcvik v kognitivno-behaviorálnej terapii podľa kritérií EU a supervízny výcvik.

 

Akcent jej terapeutickej práce je kladený na uplatňovanie kognitivno-behaviorálnych intervencií, ktoré sú dobre použiteľné nielen v terapeutickej, ale i pedagogickej práci.

 

KURZOVNÉ  25 Eur

Účastnícky poplatok  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu občianskeho združenia Artea v tvare IBAN SK7902000000002579108051). Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby bolo možné vašu platbu identifikovať Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú. Platba priamo na mieste nie je možná.

 

STORNO PODMIENKY

Zrušenie prihlášky je možné do 10 pracovných dní pred začatím kurzu. Pokiaľ sa odhlásite v stanovenom termíne, bude vám vrátený kurzovný poplatok v plnej výške,

pokiaľ sa odhlásite 9-5 pracovných dní pred začatím kurzu, bude vám vrátených 50% z poplatku, pokiaľ sa odhlásite 4 – 0 dní pred začatím kurzu, poplatok vám už nebude možné vrátiť.

V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

  

Prihlášku a prípadné otázky adresujte na Mgr. Katarínu Mihinovú, e-mail: katkaprobstova@gmail.com


ORGANIZÁTOR

Občianske združenie Artea ( www.arte-terapia.sk)

 

 

 

 

 

« predchádzajúci príspevok
RODINNÁ DOSKA - workshop
nasledujúci príspevok »
Dieťa a mládež zneužívajúca návykové látky (vrátane alkoholu) a jeho rizikové správanie


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!