Prvky tanečno - pohybovej terapie v telesnej výchove pre deti so ŠVVP - online

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 20. 11. 2021 do 20. 11. 2021

Miesto akcie: online


ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Dátum a čas : 20.11.2021 od 9:00 – 11:30

Kde: online cez platformu ZOOM (v deň konania workshopu zašleme prihlasovacie údaje)

Cena: 33 Eur - cena zahŕňa lektorné, certifikát

Prihláška: www.tickettailor.com/events/mterapio/596907/

Nie každý je od narodenia športovec. Nie každé dieťa pohyb baví. Telesná výchova, v dnešnej dobe - toľko spomínaný a stále zanedbávaný predmet.

Jednou z najdôležitejších úloh telesnej výchovy je, aby deti zažili slobodu a radosť, ktorú im vie pohyb ponúknuť. Je to priam esenciálne pre ich fyzický a psychický rozvoj. U detí so ŠVVP tomu nie je inak.

Tento workshop bude zameraný na to, akým spôsobom sa dá viesť telesná výchova s prvkami tanečno – pohybovej terapie. Tieto techniky sú využiteľné pre deti už od predškolského veku. Ako aj z loptových hier alebo atletiky, ktoré deti nemusia až tak baviť, spraviť hru a zábavu. Ako efektívne pracovať s telom a fyzickou kondíciou a zároveň docieliť to, aby deti vnímali hranice svojho tela a seba v priestore. Ako na hodinách telesnej výchovy pracovať s uvoľnením napätia u detí, naučiť sa relaxovať a správne dýchať.

Ukážeme si, ako zdravou a bezpečnou formou, prostredníctvom pohybu spracovať zážitky a emócie ktoré sa u detí nazbierali počas dňa.

Hry na rozvíjanie priestorovej orientácie, lateralitu, rovnováhu, na vytvorenie nových pohybových vzorcov. Toto všetko si budete môcť vyskúšať a dozvedieť sa.

Cieľová skupina: Workshop je zameraný pre špeciálnych pedagógov, učiteľov, učiteľov tanečného odboru v ZUŠ, psychológov, vychovávateľov, asistentov, rodičov a pre všetkých, ktorí pracujú s deťmi.

Lektorka: Zuzana Románová, DT

Tanečníčka, lektorka, diplomovaná tanečno - pohybová terapeutka s mnohými skúsenosťami v oblasti pohybu a tanca. Lektorka jógy pre deti so špeciálnymi potrebami. Lektorka tanečno – pohybovej terapie na akadémií umeleckých terapií v Olomouci – Akademie Alternativa. Pôsobí v Košiciach kde spolupracuje a zdieľa priestory s terapeutickým centrom CHAT. Je lektorkou zážitkových workshopov pre deti aj dospelých. Vo svojej terapeutickej praxi pracuje individuálne aj skupinovo s deťmi s poruchou autistického spektra, s predčasne narodenými deťmi, s deťmi s poruchou reči a porozumenia, s deťmi s detskou mozgovou obrnou, s deťmi s ADHD a inými.

« predchádzajúci príspevok
Intuícia v arteterapii
nasledujúci príspevok »
Využitie vzťahu a vzťahových metód pri problémovom správaní detí: "Keď vzťah lieči I."


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!