JIAS sluchový tréning / praktický kurz

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 1. 10. 2021 do 4. 10. 2021

Miesto akcie: Online - teoretická časť / Bratislava - praktická časť


JIAS sluchový tréning / praktický kurz

Praktický kurz „Individualizovaný sluchový tréning JIAS“ vám dá do rúk účinný nástroj na to, ako môžete zlepšiť rečové a jazykové zručnosti, čítanie, koncentráciu, komunikáciu, celkové sluchové spracovávanie a zredukovať precitlivenosť na zvuky. Dá vám odpoveď na to, prečo napriek tomu, že dieťa počuje dobre, nedokáže dostatočne spracovávať počuté, prečo reaguje oneskorene, prečo sa reč nerozvíja tak, ako by sa mala a čo je možné urobiť pre to, aby sme pomohli.

Sluch je jedným z našich najdôležitejších zmyslov. Umožňuje nám prístup k hovorenej reči, a tým aj ku komunikácii a sociálnym kontaktom. Okrem iného je jedným z najintenzívnejších zdrojov energie pre náš mozog.

JIAS tréning môže byť nápomocný pre deti, mladistvých i dospelých s nasledovnými oblasťami ťažkostí:

- ťažkosti a poruchy sluchového spracovávania a vnímania

- ťažkosti s pozornosťou a sústredením, ľahká vyrušiteľnosť rušivými zvukmi okolia

- ťažkosti s čítaním a písaním – poruchy učenia v rovine dyslexie a dysortografie, ak sú podmienené oslabením auditívneho spracovávania

- oneskorený vývin reči, oslabené porozumenie reči

- vývinová dysfázia

- ťažkosti v artikulácii, tichý, nevýrazný a monotónny prejav

- ťažkosti s výraznou precitlivelosťou na zvuky, alebo pískanie v ušiach (tinnitus)

- vnútorný nepokoj, emočné výkyvy spôsobené preťažením a stresom (traumatizácia, syndróm vyhoretia)

Samotný tréning pre klienta pozostáva zo špeciálne komponovanej hudby, ktorá je prispôsobená špecificky potrebám klienta. Klient túto stimulačnú hudbu počúva vždy niekoľko týždňov pravidelne 10 – 15 minút denne v domácom prostredí, cez bežne dostupné mobilné zariadenie alebo tablet a kvalitnejšie slúchadlá prekrývajúce celé ucho.

Lektorka

Mgr. Katarína Sipos

Centrum AVARE, Slovensko, národná riaditeľka a odborná garantka JIAS pre SK a CZ

Cena:

Cena kurzu Individualizovaný sluchový tréning JIAS je 250€

Termíny kurzu:

Kurz Individualizovaný sluchový tréning JIAS pozostáva z teoretickej a praktickej časti.

Teoretická časť: 1.10.2021 a 4.10.2021 vždy v čase od 9:00 do 14.00

Praktická časť: možnosť výberu termínu: 15.10. alebo 22.10. v čase od 8:30 do 17:30 (na jednom termíne môže byť maximálne 9 ľudí)

V prípade absolvovania teoretickej aj praktickej časti a splnenia všetkých podmienok potrebných pre získanie certifikátu, účastník obdrží certifikát a je oprávnený využívať JIAS sluchový tréning samostatne vo svojej praxi.

Podmienky pre získanie certifikátu.

Adekvátne vzdelanie a profesia: napr, psychológ, špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, lekár, fyzioterapeut a rôzne ďalšie pomáhajúce profesie

Úspešné absolvovanie teoretickej a praktickej časti kurzu

Vypracovanie 2 kompletných diagnostík klientov a kompletné spracovanie objednávok (nemusia byť platiaci klienti)

V prípade, že absolvujete iba teoretickú časť, obdržíte potvrdenie o účasti na webinári v rozsahu 10 hodín. Toto potvrdenie vám neumožní využívať sluchový tréning JIAS vo svojej praxi. Teoretickú časť je možné absolvovať samostatne v cene 180€.

Všetky podrobné informácie ohľadne kurzu vrátane prihlášky nájdete tu:

jias.sk/prakticky-kurz-individualizovany-sluchovy-trening-jias/

« predchádzajúci príspevok
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami- ON LINE- Obsadeny
nasledujúci príspevok »
STIMULAČNÝ PROGRAM PRE PREDŠKOLÁKOV A DETI S ODLOŽENOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!