WORKSHOP: Keď (nás) sloboda ohrozuje. Pohľad existenciálnej analýzy na závislé vzťahy.

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 11. 9. 2021 do 11. 9. 2021

Miesto akcie: Bratislava


Lektorky vzdelávania:

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

klinická psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Zuzana Hitková

liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Schopnosť utvárať vzťahy je blízka takmer každému človeku. Čím je človek zrelší, tým sú vzťahy, v ktorých žije, stabilnejšie a súčasne slobodnejšie. Osobnostné zranenia a deficity však mnohým ľuďom bránia, aby boli v blízkych vzťahoch naozaj slobodní. V rámci workshopu si priblížime pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku závislosti vo vzťahoch. Pozrieme sa na príčiny jej vzniku, ako aj na vzájomnú dynamiku dvoch ľudí v závislom vzťahu. Priblížime si jednotlivé typy osobnosti, ktoré majú sklon vytvárať (spolu)závislé vzťahy, ako aj jednotlivé formy závislých vzťahov - v partnerstve, priateľstve, na pracovisku, či v terapeutickom vzťahu. Formou vlastného zážitku budú mať účastníci možnosť nahliadnuť aj na prípadné vlastné (spolu)závislé správanie. Pozornosť budeme tiež venovať možnostiam terapeutickej práce v rámci závislého vzťahu, a hľadaniu cesty k väčšej zodpovednosti a slobode.

Workshop bude prevažne sebazážitkový, a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách, ako aj študentom týchto odborov.

Miesto konania:

Bratislava

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie on-line prostredníctvom platformy Zoom.

Trvanie workshopu:

11.9.2021 od 9:00 - 17:00

Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk

Do prihlášky uveďte svoju profesiu.

Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok. Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.

Viac informácií na www.slea.sk

Účastnícky poplatok za workshop:

•zaplatený do 6.9.2021: 65 € (členovia SLEA Slovensko, členovia SKP a SPS, rodičia na MD, študenti dennej formy štúdia 60 €)

• zaplatený po 6.9.2021: 70 €

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (SK29 7500 0000 0040 1802 1406).

Ako variabilný symbol uveďte 0421, do poznámky napíšte meno účastníka workshopu.

V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba určiť náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v prípade, že by ju vyžadovala aktuálna situácia.

Psychológovia dostanú potvrdenie o pridelení kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.

« predchádzajúci príspevok
Ponuka spolupráce - poradkyňa / poradca na Linke dôvery Nezábudka
nasledujúci príspevok »
Poradkyňa na Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!