Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých – s terapeutickými kartami REZILIENCIA

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 20. 9. 2021 do 20. 9. 2021

Miesto akcie: Inštitút zdravého vývinu, Žilina


Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých – s terapeutickými kartami REZILIENCIA

ako sa ľudia vyrovnávajú s ťažkými udalosťami, ktoré menia ich životy…psychická odolnosť nie je vlastnosť, ktorú niekto má a niekto nemá…. môže sa ju naučiť ktokoľvek…

Workshop je zložený z aktivít zameraných na podporu reziliencie detí, adolescentov a dospelých prostredníctvom terapeutických kariet. Účastníci absolvujú sebaskúsenosť s terapeutickými kartami- ukážky práce pri vytváraní vzťahu, kontraktovaní, sebapoznávaní a vyjadrovaní prianí a potrieb dieťaťa, adolescenta a dospelého, pri budovaní sebapodpory a odolnosti. Pri práci použijeme terapeutické karty More emócií, Truhlica minulosti, Resilio a Reziliencia (Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých), Metafora ženskej identity a Emočné a situačné karty pre mužov. Práca s klientom je založená na konceptoch gestalt terapie, naratívnej terapie, KBT a pozitívnej psychológie.

Všetky druhy kariet je možné využiť v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, v osobnostnom rozvoji klientov, kariérnom poradenstve. Účastníci dostanú základnú teóriu formou slidov, ostatné aktivity sú zážitkové.

Kurz je určený psychológom a psychoterapeutom, liečebným, špeciálnym a sociálnym pedagógom, pracovníkom krízových centier, ale aj výchovným poradcom a koordinátorom primárnej prevencie.

Termín: 20.9.2021, začiatok o 9.00 a predpokladaný koniec o 14.00

Cena: 45€

Lektorka: Mgr. et Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

Viac info a online prihlásenie:

terrainweb.sk/?mec-events=podpora-psychickej-odolnosti-deti-a-dospelych-s-terapeutickymi-kartami-reziliencia-2

« predchádzajúci príspevok
ARTETERAPEUTICKÉ INTERVENCIE PRE DETI S TRAUMOU-ONLINE
nasledujúci príspevok »
Transformatívny prístup v mediácii


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!