Využitie vzťahu a vzťahových metód pri problémovom správaní detí: "Keď vzťah lieči I"

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 30. 9. 2021 do 1. 10. 2021

Miesto akcie: Podľa záujmu buď osobne v Šali alebo on-line cez ZOOM


Pre koho je workshop určený:

Psychológovia/ičky, psychoterapeuti/ky, psychiatri/čky, liečební a špeciálni pedagógovia/ičky, sociálni pracovníci/čky, učitelia/ky, lektori/ky, mediátori/ky, mentori/ky, kouči/ky a ďalší ľudia z pomáhajúcich profesií

Východiskové princípy:

Vzťahová väzba

Dynamický smer

Vzťahová psychoterapia

Zámer workshopu:

Zámerom workshopu je predstaviť prácu s detským klientom založenú na vzťahu. Predstaviť dynamiku vzťahovej väzby, ako sa prejavuje a ako s ňou pracovať v pomáhajúcich profesiách. Zámerom je tiež diferencovať prístup k rozličným problémom v správaní. Účastníci workshopu si budú môcť vyskúšať a lepšie porozumieť svojim pracovným modelom, zároveň si uvedomiť, ako ich a zároveň aj klientov tieto modely ovplyvňujú a limitujú.

Ciele workshopu:

- Vedieť si odpovedať na otázku: Kto je klientom? (dieťa, rodič, rodina), čiže pre koho budeme pracovať a zvoliť adekvátne metódy

- Rozlíšiť, ako vytvárať vzťah s klientmi s rozličnými problémami v správaní

- Porozumieť pojmu vzťahovej väzby a jej dynamike v pomáhajúcich profesiách

- Rozlíšiť, ako vytvárať vzťah s klientmi rôznych vekových skupín

- Vedieť si stanoviť cieľ stretnutí

- Zistiť, ako odolávať tlaku a zachovať si svoju profesionalitu

Lektori:

PhDr. Alena Oravcová, Mgr. Beáta Sklenárová

Obe ukončili dlhodobý výcvik v psychodynamickej psychoterapii certifikátom v psychoterapii a dlhodobý výcvik v hlbinnej psychoterapii detí a adolescentov.

Počet účastníkov na každý modul je limitovaný, o zaradení do workshopu rozhodne poradie doručenia vyplnenej prihlášky, na základe ktorej Vám odošleme potvrdenie o účasti na workshope s údajmi k platbe. Svoj záujem nám dajte vedieť na mail: ozbranabeala@gmail.com

« predchádzajúci príspevok
Zdielana prax v centre BA
nasledujúci príspevok »
Artefiletika a inkluzívna trieda


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!