Artefiletika a inkluzívna trieda

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 8. 10. 2021 do 27. 11. 2021

Miesto akcie: Bratislava, Hálova 16, Inklucentrum


Artefiletika a inkluzívna trieda

Objavujte a prehlbujte potenciál žiakov v triede alebo aj školskom klube v akreditovanom programe inovačného vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie. Naučte sa využívať techniky artefiletiky založené najmä na expresívnom výtvarnom prejave a reflektívnom dialógu.

Kurz je zložený zo štyroch 2-dňových častí, ktoré absolvujete postupne počas 4 mesiacov.

1. časť: 08. – 09. 10. 2021 (piatok 16-19 hod, sobota 9-16 hod)

2. časť: 12. – 13. 11. 2021 (piatok 16-19 hod, sobota 9-16 hod)

3. časť: 26. – 27. 11. 2021 (piatok 16-19 hod, sobota 9-16 hod)

4. časť: termín upresníme

Program kurzu sme rozložili tak, aby ste mohli aplikovať nové poznatky, zručnosti, techniky a prístupy vo svojej praxi. Na ďalších stretnutiach budete reflektovať vlastnú skúsenosť v skupinovej supervízii. Takýto model umožňuje hlbšie porozumenie teoretickým konceptom, hlbšie osvojovanie si praktických zručností a zvyšovanie profesijných kompetencií.

Komu je kurz určený?

všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov

pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o problematiku inkluzívnych prístupov

Podmienkou účasti na kurze je možnosť pracovať s triedou/skupinou detí počas trvania kurzu.

Čo Vám kurz prinesie:

porozumiete procesom v triede, skupine alebo v školskom klube detí,

naučíte sa pracovať so vzťahmi v triede cez zážitkovú prácu s triedou/skupinou,

zlepšite schopnosť sebareflexie žiakov,

podporíte tvorivosť, dôveru, vhľad a iniciatívu, vzájomnú komunikáciu (zložky reziliencie)

budete vedieť ako budovať pozitívne sebaponímanie žiakov aj empatiu voči druhým,

po každej absolvovanej časti aplikujete priamo vo vlastnej praxi nové poznatky, zručnosti a techniky

Lektor a garant vzdelávania: Zuzana Krnáčová

Vyštudovala učiteľstvo výtvarnej výchovy, neskôr M.A. v arteterapii vo Veľkej Británii a doktorandské štúdium v Bratislave. Pôsobila doma i v zahraničí ako terapeutka, liečebná pedagogička v rôznych zariadeniach pre deti v riziku. Posledné roky ako expertka pomáha pri implementácii komplexnej podpory detí v riziku v školskom prostredí, podpore artefiletike a reflexie do vyučovania, napomáha širokému odbornému chápaniu inkluzívneho vzdelávania a multidisicplinárneho prístupu v rámci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a iných projektov. V Centre pôsobí ako lektorka a expertka pre vzdelávanie odborných zamestnancov.

Registrácia na: inklucentrum.sk/event/artefiletika/?occurrence=2021-10-08

« predchádzajúci príspevok
Využitie vzťahu a vzťahových metód pri problémovom správaní detí: "Keď vzťah lieči I"
nasledujúci príspevok »
Vzdelávanie v programe Druhý krok


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!