WORLDWORK (práca so svetom) a hlboká demokracia: Nové nástroje pre náročné časy 3. -4. 12. 2021 S Le

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 3. 12. 2021 do 4. 12. 2021

Miesto akcie: Bratislava Yogahouse


Viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme nástroje na navigáciu v komunitnom živote. Čelíme sociálnym problémom, politickej polarizácii, klimatickej kríze, pandémii covid19 a všetkým jej dôsledkom. Komunitný život je výzvou.

Ako sa vysporiadame s napätím v našich komunitách? Potrebujeme rozvíjať zručnosti na zvládnutie a facilitáciu zložitostí a konfliktov, ktoré sú prítomné v našich sociálnych interakciách, komunitách a organizáciách. Tento seminár bude využívať metódy skupinovej práce a práce so svetom prostredníctvom prístupu procesorientovanej psychologie. Tieto metódy sa používajú v rôznych kontextoch s cieľom uľahčiť sociálne napätie a konflikty podnecovaním dialógu a vzťahov medzi rôznymi zúčastnenými stranami.

Svetová práca je založená na koncepte hlbokej demokracie. Hlboká demokracia v našom osobnom živote znamená otvorenosť voči všetkým našim vnútorným hlasom, pocitom a skúsenostiam. Nielen tých častí, ktoré poznáme a podporujeme, ale aj tých, ktorých sa bojíme alebo nie sú dobre známe. Hlboká demokracia vo vzťahoch znamená mať neustále uvedomenie o tom, v čom sú naše rozdiely tiež podobnosťami. V skupinovom živote je to ochota počúvať a vytvárať priestor pre vyjadrenie a rozvíjanie všetkých častí a skúseností. Tento prístup zahŕňa rôzne úrovne našich skúseností a nespočíva iba v obsahu, ale aj v našich pocitových a telesných skúsenostiach, snoch, fantáziách, zmenených stavoch vedomia.

Na tomto seminári vám predstavíme teoretické súvislosti a uvedieme ich do praxe prostredníctvom práce jednotlivca (vnútornej práce), vo dvojiciach, malých skupinách, ako aj vo veľkej skupine. Budeme skúmať: skupinovú dynamiku a vzťahy v skupinách, komunity ako ľudské polia, stereotypy a utláčanie, a ako sa objavujú v ľudskej interakcii. Tento seminár je pre každého, koho zaujíma porozumenie a rozvíjanie skupinových skúseností bez ohľadu na to, či je v úlohe facilitátora alebo člena skupiny.

MIESTO: Bratislava

Seminár bude tlmočený do slovenčiny

ČAS: 10:00 - 18:00.

Registrácia: form.jotformeu.com/212306293606350

CENA:

Pri zaplatení do 18.11.2021 je zvýhodnená cena 130€.

Cena pri zaplatení po 18.11.2021 je 160 €.

Zľava pre členov POPI je 10€.

STORNO POPLATKY – ak zrušíte svoju účasť na seminári najneskôr 4 týždne pred podujatím, storno poplatok neúčtujeme. Po 4 týždňoch do 2 týždňov pred konaním podujatia sa účtuje poplatok 50% z celkovej sumy. Pri stornovaní 2 týždne a menej pred konaním akcie účtujeme celú sumu. Storno poplatok neúčtujeme v prípade, že účastník za seba nájde náhradu. K plneniu stornopoplatkov sa zaväzujete svojím prihlásením sa cez formulár.

« predchádzajúci príspevok
Úvodní víkend body-psychoterapie
nasledujúci príspevok »
Ponuka pracovného miesta - psychológ na Referáte poradensko-psychologických služieb Žilina


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!