Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/ žiaka. Smútková

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 4. 3. 2022 do 5. 3. 2022

Miesto akcie: Košice OBSADENÝ


Skupinová krízová intervencia (Critical Incident Stress Management- modifikovaný pre detskú skupinu) po prírodnej katastrofe, útoku, smrti učiteľa/ žiaka. Smútková práca s deťmi.

Pre psychológov, školských psychológov, špeciálnych a sociálnych pedagógov.

Cieľom kurzu je naučiť sa identifikovať na deťoch a dospelých ich reakcie na veľký stres a krízu, rozoznávať potreby krízou postihnutej populácie. Poznať východiská prevencie, spôsoby identifikácie obetí. Spoznať vlastné copingové stratégie a identifikovať copingové stratégie detí a dospelých. Viesť krízovú intervenciu v triede/ škole v prípade prírodnej katastrofy, automobilového nešťastia, smrti učiteľa, alebo žiaka.

Absolvent kurzu bude poznať princíp vytvárania intervenčného tímu v škole, bude schopný spolupracovať v intervenčnom tíme, viesť krízovú intervenciu v malých skupinách, ako aj v triedach podľa modelu NOVA (Národná organizácia pre pomoc obetiam), viesť psychoedukáciu pre rodičov, učiteľov a verejnosť, vystupovať v médiách a využiť ich počas krízy, viesť posttraumatické poradenstvo, zabezpečovať skríning a prevenciu.

Kurz ďalej rozvíja poradenské zručnosti pri práci s trúchliacim detským klientom, aj s trúchliacou detskou skupinou.

Učenie zručnostiam krízovej intervencie je zážitkovou formou, ktoré okrem sebaskúsenosti obsahuje aj pozorovanie a nácvik práce so skupinou. Kurz je doložený početnými kazuistikami a skúsenosťami lektorky z praxe pri vedení skupinových krízových intervencií.

Celú teóriu dostanú účastníci na slidoch vopred, ďalej dostanú veľké množstvo materiálov do ruky (vrátane knižky o trúchlení a zomieraní pre deti) k smútkovému poradenstvu detí.

Vstupnou požiadavkou na kurz je predchádzajúce absolvovanie Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami, nakoľko vychádzame z konceptu copingových stratégií M. Lahada BASIC PH.

Miesto: Košice

Kurzovné: 120 Eur

Spôsob prihlásenia: mailom na maria.anyalaiova@ior.sk, kde Vám následne zašleme súhlas s GDPR, ktorý slúži ako prihláška na vzdelávanie.

Ukončenie kurzu: Všetci absolventi dostanú osvedčenie o jeho absolvovaní s uvedením počtu hodín.

Organizátor: Mgr. Mária Anyalaiová, PhD., Inštitút osobnostného rozvoja, www.ior.sk

« predchádzajúci príspevok
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami- ON LINE
nasledujúci príspevok »
Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/ žiaka. Smútková


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!