Vzdelavanie pre lektorov podporných skupín

Akcia pre laickú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 26. 3. 2022 do 21. 8. 2022

Miesto akcie: Tehelná 4, Zvolen


Vzdelavanie pre lektorov podporných skupín

Cyklus 5 víkendových stretnutí

Uvažujete nad organizovaním stretnutí pre ľudí a premýšľate nad tým, že budete lektorom/lektorkou?

Zatiaľ neviete aké kroky potrebujete urobiť a čo všetko vás čaká?

V tomto vzdelávaní získate potrebné zručnosti, inšpirácie a podporu.

Vzdelávanie je určené pre ženy a mužov.

-zaujímajú vás témy podporných skupín od vzniku až po trvalú udržateľnosť;

-chcete pochopiť základné princípy práce so skupinou, nastaviť bezpečný spôsob pre seba a účastníkov, vypracovať vlastný manuál k podpornej skupine;

-cítite neistotu, máte veľa otázok v súvislosti s podpornými skupinami a potrebujete pochopiť, spoznať, zažiť, uistiť sa a hlavne podporiť na začiatku;

-potrebujete si overiť svoje osobné možnosti a schopnosti v pozícii lektora/lektorky;

-chcete zdieľať svoje skúsenosti o vedení podporných skupín s podobne ladenými ľuďmi;

-potrebujete si nastaviť financovanie a formálne zázemie ako súčasť pracovného prostredia;

-zaujímajú vás hry a techniky, ktoré môžete používať v interakcii s ľuďmi;

-chcete rozvinúť svoje schopnosti a zručnosti, aby ste vedeli lepšie komunikovať v každodennej realite, prejaviť sa v skupinách ľudí, aby ste sa cítili sebavedomejšie, istejšie, prirodzenejšie.

Vzdelávanie je praktické a zážitkové. Každý z účastníkov si vypracuje vlastný manuál k práci so skupinou, ktorý si následne overí v práci so skupinou. Kladieme dôraz na dostatočné množstvo informácií a skúseností, na bezpečie lektora a bezpečie podpornej skupiny.

Miesto stretnutí – Súlad, Tehelná 4. Zvolen/budova Klemo.

sobota od 10.00 do 18.00, nedeľa 9.00 do 17.00

Témy stretnutí:

1. Podporná skupina v každodennom živote 26.3. a 27. 3. 2022

2. Lektor v podpornej skupine 23.4. a 24. 4. 2022

3. Hra a jej možnosti použitia v podpornej skupine 28. 5. a 29. 5. 2022

4. Trénujeme bezpečnú prácu s podpornou skupinou 18. – 19. 6. 2022

5. Ako zakladať a dlhodobo financovať podporné skupiny 20. a 21.8. 2022

Určite získate:

Teoretické vedomosti k práci s podpornými skupinami, vlastný manuál na vytváranie podporných skupín, inšpirácie k hrám a k zážitkovému učeniu, trénovanie lektorských zručností, skúsenosti s rozhovormi a zdieľaním, techniky k jednotlivým témam, individuálny prístup podľa potreby, odpovede na vaše otázky, vytvorenie bezpečnej formy pre vašu prácu so skupinou, overenie si vlastných zručností.

INDIVIDUÁLNA konzultácia počas cyklu

CERTIFIKÁT o účasti

Odporúčame absolvovať celý cyklus stretnutí, ak ste v štádiu úvah o takejto činnosti a potrebujete vedomosti a podporu. Na stretnutia sa môžete prihlasovať aj jednotlivo, podľa potreby, ak so skupinami pracujete a chcete si rozšíriť určité zručnosti.

Minimálny lektorský príspevok na celý cyklus je 650 €/ lektor, organizácia, občerstvenie, materiál. V prípade potreby si ubytovanie a stravovanie zabezpečujete individuálne.

V prípade záujmu o informácie týkajúce sa pripravovaných stretnutí kontaktujte lektorku Janu Almaja Vaculčiakovú na: jvaculciakova@gmail.com. alebo 0907141509

Prihlasujte sa prosím, mailom. Záujem o účasť potvrdíte zálohovou platbou 300€ na účet: SK7909000000000402936872. Do poznámky ku platbe uveďte názov seminára a vaše meno. Zvyšnú časť je potrebné uhradiť najpozdejšie do 15. marca 2022. V prípade opatrení riešime zmeny termínov, podľa spoločnej dohody. Ďakujeme.

Prihlásených účastníkov vždy kontaktujeme týždeň pred aktuálnou akciou a posielame bližšie info.

Bude Vás sprevádzať Janka Almaja Vaculčiaková, ktorá 16 rokov vytvára prostredie a vedie podporné skupiny žien a zmiešané skupiny na rôzne témy. Svoju pozornosť zameriava na témy, ktoré sa v našich životoch objavujú a v každodennom živote im venujeme málo pozornosti.

Pracuje s prvkami umeleckých techník/tanečná terapia, arteterapia, dramaterapia, muzikoterapia, psychomotorické hry, ktoré pomáhajú rozširovať vnímanie seba, vedú k uvoľneniu a k spontánnosti, k sebaprejaveniu, k spoznávaniu a prijímaniu vlastnej jedinečnosti, celistvosti a múdrosti.

Viac info: sulad.sk/zdravie/3949-2/

« predchádzajúci príspevok
Hľadám prácu
nasledujúci príspevok »
Kazuistiky - večery supervízie s Ivanom Verným


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!