Akreditované vzdelávanie – Výklad snov pre psychológov a psychoterapeutov v praxi

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 24. 6. 2022 do 25. 6. 2022

Miesto akcie: Pražská 11, Bratislava


Lektor: PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD. (PdF UK, Katedra psychológie a patopsychológie)

Dvojdňový seminár predstaví výklad snov uplatniteľný v individuálnej aj skupinovej forme. Špecifikom prezentovaného prístupu je jeho vedecká vierohodnosť a spoľahlivosť, ktorá nepreferuje žiadnu psychoterapeutickú školu, ale stavia na objektívnych vedeckých dôkazoch. Výsledkom sa stáva jedinečný pohľad na sny, ktorý integruje viaceré psychoterapeutické prístupy. Výhodou je jeho jasná štruktúra, ktorá ponúka prehľadné a praktické kroky, ktoré možno efektívne uplatniť aj v relatívne obmedzenom priestore poradenského či psychoterapeutického stretnutia. Konkrétne sa účastník dozvie:

• čo sen je a aký je jeho význam;

• akú úlohu majú emócie v sne a ako nám pomáhajú vyložiť sen;

• ako interpretovať objekty v sne bez toho, aby sme museli hádať ich význam;

• ako na základe sna spoznať psychodynamický konflikt snívajúceho;

• jasnú štruktúru pre výklad sna odhaľujúcu jediný a pravý význam sna.

Lektor semináru, PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, Phd., publikoval mnoho prác v kontexte teórie snívania aj výkladu snov v slovenských odborných časopisoch (Psychiatria-Psychoterapia-Psychosomatika), českých vedeckých časopisoch (Psychoterapie), aj zahraničných vedeckých časopisoch (International Journal of Dream Research). O svojom prístupe k výkladu snov viackrát referoval aj v médiách (napr. SME, Forbes atď.).

Prihlásenie

Prihlásiť sa môžete do 17.6.2022 zaslaním mailu na adresu bratislavapsycholog@gmail.com. Uveďte prosím Vaše meno a adresu trvalého bydliska pre vystavenie faktúry. Po zaslaní mailu Vám bude potvrdená účasť a vystavená faktúra na úhradu. Faktúru je nutné uhradiť do troch dní od jej vystavenia, inak bude prihláška stornovaná. Počet účastníkov je limitovaný, rozhoduje dátum prihlásenia.

Čas seminára: 24.6.2022 (12.00 – 18.00) 25.6.2022 (9.00 – 15.00)

Miesto: Pražská 11, Bratislava

Počet kreditov: 12

Cena: 95 eur

S úctou, Dušan Fábik

« predchádzajúci príspevok
WORKSHOP: Kto som? Keď chýba autentická odpoveď. Pohľad existenciálnej analýzy na narcistickú a hist
nasledujúci príspevok »
Psychológ - Liptovský Mikuláš


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!