Metóda ROR-Méreiho prístup III. Klinické diagnózy a ROR

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 23. 9. 2022 do 24. 9. 2022

Miesto akcie: Bratislava, Poliklinika Šustekova, príp.online v MS-TEAMS


Milé kolegyne, milí kolegovia,

Pozývame Vás na VA Metóda ROR- Mérei prístup III.

Obsah VA: Psychodiagnostické znaky a ukazovatele klinických diagnóz v ROR. Štatistická a klinická významnosť (kombinácie) znakov a ukazovateľov.Kontinuum (psychického)zdravia a(psycho)patológie. Dif.dg.klinické uvažovanie v kontexte MKCH 10 resp. DSM 5 a klinického rozhovoru. Dif.dg., dimenzionálny, psychodynamický a štrukturálny potenciál ROR. Od klinickej otázky psychodiagnostickými metódami k odpovedi vo forme nálezu/záveru.

Lektori: PhDr.Etela Mišaničová, klinický psychológ,Gestalt psychoterapeut

doc.Mgr.art.Jaroslava Gajdošíková Zeleiová PhD, klinický psychológ, súdny znalec

Dr.Csigó Katalin, Budapešť, klinický psychológ, psychoanalyticky orientovaný psychoterapeut

Začiatok VA: 23.9.2022 o 9,00h.

Info na www.klinickapsychologia.sk v časti vzdelávanie, email:etelkamisanicova@gmail.com

« predchádzajúci príspevok
Ponúkam na zdieľanie terapeutické priestory Bratislava
nasledujúci príspevok »
ONLINE KURZ PRE ZAČÍNAJÚCICH PSYCHOLÓGOV


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!