Porozumieť človeku s poruchou osobnosti

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 30. 9. 2022 do 30. 9. 2022

Miesto akcie: Bratislava


Workshop povedú PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. a Mgr. Zuzana Hitková

Priblíži prežívanie človeka s poruchou osobnosti, príp. s akcentovanými črtami osobnosti. Cieľom bude porozumieť tomu, čo takýto človek potrebuje, ako reaguje na hranice a prekážky a čím môže byť osloviteľný. Vychádzať budeme z klastrov DSM -5, ktoré stručne porovnáme aj s MKCH-10.

Teoretické vstupy budú doplnené zážitkovými aktivitami.

Workshop je určený ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách, ako aj študentom týchto odborov.

Trvanie workshopu:

30. 9. 2022 od 9:00 – 16:00

v priestoroch Paneurópskej vysokej školy na Tomášikovej 20 v Bratislave.

Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese:

petra.pappova@paneurouni.com

Do prihlášky uveďte svoju profesiu.

Účastnícky poplatok za workshop je 110,-Eur (vrátane DPH). Uhrádza sa prevodom na účet PVŠ - IBAN SK83 1100 0000 0026 2811 7107

v.s. 30092022, do poznámky napíšte názov workshopu. Miesto na workshope Vám bude rezervované po uhradení účastníckeho poplatku.

Zdravotnícki pracovníci dostanú potvrdenie o pridelení kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.

Min. počet účastníkov je 20.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v prípade nepriaznivej pandemickej situácie.

« predchádzajúci príspevok
ONLINE kurz POSUNKOVÉHO JAZYKA
nasledujúci príspevok »
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami ON LINE


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!