Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom čine

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 23. 9. 2022 do 24. 9. 2022

Miesto akcie: Košice


Cieľom kurzu je rozpoznať znaky človeka v akútnom strese. Spoznať spôsoby nalaďovania sa na detského a dospelého klienta v akútnom strese, jeho vedenie na bezpečné miesto. Poznať princípy a spôsob poskytovania krízovej intervencie človeku so samovražedným úmyslom. Poznať príčiny a možnosti prevencie samovražedného správania. Účastníci sa na kurze naučia vyhodnocovať riziko suicidálneho činu u detí a adolescentov, pracovať s rodinou po samovražednom čine člena rodiny, viesť krízovú intervenciu v triede po samovražednom čine (táto krízová intervencia má svoje špecifiká), pracovať so skupinami žiakov, učiteľov a rodičov a predchádzať napodobňovaniu suicidálneho správania, traume a sekundárnemu poškodeniu všetkých zúčastnených v školskom systéme.

Ďalej sa venujeme práci s deťmi a adolescentami so sebapoškodzujúcim správaním a deťom, po suicidálnom čine rodiča.

Všetky intervencie si účastníci vyskúšajú.

Cieľová skupina: Psychológovia, školskí psychológovia, špeciálni a sociálni pedagógovia, krízoví interventi, študenti psychológie, špeciálnej a sociálnej pedagogiky od 4.ročníka VŠ.

Vzdelávanie je určené pre absolventov kurzu Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/žiaka, nakoľko na tento kurz nadväzujeme.

Cena: 120€, v cene je prezentácia, množstvo materiálov a skríningových nástrojov.

Spôsob prihlasovania: mailom na maria.anyalaiova@ior.sk, po vyjadrení záujmu Vám pošleme súhlas s GDPR, ktorý slúži ako prihláška na vzdelávanie a vystavíme Vám faktúru.

Všetci účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.

Organizátor:

Mgr. Mária Anyalaiová, PhD., Inštitút osobnostného rozvoja.

« predchádzajúci príspevok
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami ON LINE
nasledujúci príspevok »
Miesto psychológa AD Clinic - Bratislava


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!