Inovačné vzdelávanie "Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien"

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 17. 2. 2023 do 17. 6. 2023

Miesto akcie: Bratislava/Ružomberok (prezenčne-podľa preferencií účastníkov) & online


Inovačné vzdelávanie "Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien"

Chceli by ste sa rozvíjať ako multidisciplinárne spolupracujúci profesionál? Máte záujem o to, ako rozvíjať vo vašej praxi inkluzivitu? Chcete podporovať školskú úspešnosť detí a mladých ľudí a prispievať k duševnému zdraviu v školských komunitách?

Prihláste sa do vzdelávania Inštitútu dialogickýchpraxí (www.vdialogu.sk), ktoré je inšpirované medzinárodným projektom o multidisciplinárnej spolupráci (www.multidisciplinarity.eu).

Vzdelávací program "Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti a duševného zdravia" je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

Vychádzame z postmoderných prístupov, konkrétne z dialogických a kolaboratívnych praxí, ako aj z prístupu zameraného na riešenie a i.

Hlavný cieľ vzdelávania:  Inovovať kompetencie, vedomosti a praktické zručnosti odborných a pedagogických zamestnancov v oblasti multidisciplinárnej spolupráce užšej i širšej školskej komunity. Posilňovať kľúčových aktérov na všetkých úrovniach spolupráce (mikro-mezo-makro) a rozvíjať kooperáciu v rámci medzirezortných systémov ochrany duševného zdravia a kvality života.

Typ vzdelávacieho programu: inovačné vzdelávanie

Evidenčné číslo programu: MŠVVaŠ SR:  2/2022 - IV

Rozsah spolu:  70 hodín

Tematické bloky a termíny vzdelávania:

Efektívna spolupráca v multidisciplinárnom tíme, 17-18.02.2023 (1,5 dňa)

Efektívna spolupráca s rodičom/zákonným zástupcom, 24-25.03.2023 (1,5 dňa)

Inkluzívna podpora pedagóga, 19.-20.05.2023 (1,5 dňa)

Inkluzívna podpora dieťaťa/žiaka, 16.-17.06.2023 (1,5 dňa)

Lektori pôsobia v širších školských komunitách, v multidisciplinárnych tímoch, v rôznych profesiách, aj ako peer pracovníci...

Cena vzdelávania:  330 – 340 Eur (podľa toho, či v 1 alebo v 2 splátkach)

Viac informácií a prihlasovací formulár nájdete na stránke Inštitútu dialogických praxí (IDP): www.vdialogu.sk/vzdelavania/multidisciplinarna-podpora/

« predchádzajúci príspevok
Metodika Dr. Sindelar: Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, pozornosti, správania
nasledujúci príspevok »
Chuť žiť hľadá nové kolegyne a kolegov


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!