NOVÉ Akredit. vzdelávanie "Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity..."

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 9. 12. 2022 do 20. 5. 2023

Miesto akcie: Bratislava (prezenčne) & online


NOVÉ Akredit. vzdelávanie "Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity..."

Chceli by ste sa rozvíjať ako multidisciplinárne spolupracujúci profesionál?  Chcete podporovať  duševné zdravie v školských komunitách a školskú úspešnosť detí a mladých ľudí? 

Prihláste sa do vzdelávania Inštitútu dialogickýchpraxí (www.vdialogu.sk), ktoré je inšpirované medzinárodným projektom o multidisciplinárnej spolupráci (www.multidisciplinarity.eu).

Vzdelávací program "Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti a duševného zdravia" je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

Vychádzame z postmoderných prístupov, konkrétne z dialogických a kolaboratívnych praxí, ako aj z prístupu zameraného na riešenie a i.

Hlavný cieľ vzdelávania:  Inovovať kompetencie, vedomosti a praktické zručnosti odborných a pedagogických zamestnancov v oblasti multidisciplinárnej spolupráce užšej i širšej školskej komunity. Posilňovať kľúčových aktérov na všetkých úrovniach spolupráce (mikro-mezo-makro) a rozvíjať kooperatívne tranzície u dotknutých medzirezortných systémov ochrany duševného zdravia a kvality života.

Typ vzdelávacieho programu: inovačné vzdelávanie

Evidenčné číslo programu: MŠVVaŠ SR:  2/2022 - IV

Rozsah spolu:  110 hodín

Obsah vzdelávania:

Úvod do multidisciplinarity

Multidisciplinárny tím

Multidisciplinárne praxe

Zručnosti a reflexia pri multidisciplinárnej spolupráci

Sebaskúsenosť v multidisciplinárnom tíme

Supervízia praktickej práce účastníkov

Viac o obsahu vzdelávania sa dozviete na stránke Inštitútu dialogických praxí: www.vdialogu.sk/vzdelavania/multidisciplinarna-podpora/

Termíny vzdelávania:

9-10.12.2022

27-28.01.2023

17-18.02.2023

24-25.03.2023

19.-20.05.2023

Budeme sa stretávať spravidla v piatok naživo v Bratislave a v sobotu online (online budeme z dôvodu účasti rôznych hostí z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia - v prípade potreby bude zabezpečené tlmočenie z anglického jazyka).

V prípade, že by sa neprihlásil dostatočný počet účastníkov, začneme až decembrovým workshopom.

Odborní garanti programu: Lenka Martinkovičová, PhD., Pavel Nepustil, PhD., Oľga Okálová,  PhD.,

Lektori pôsobia v širších školských komunitách, v multidisciplinárnych tímoch, v rôznych profesiách, aj ako peer pracovníci...

Cena vzdelávania:  533 Eur

Viac informácií a prihlasovací formulár nájdete na stránke Inštitútu dialogických praxí (IDP): www.vdialogu.sk

« predchádzajúci príspevok
Metodika Dr. Sindelar: Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, pozornosti, správania
nasledujúci príspevok »
Chuť žiť hľadá nové kolegyne a kolegov


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!