Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami on line - OBSADENÝ

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 5. 12. 2022 do 5. 12. 2022

Miesto akcie: on line


O KURZE: Naučíme sa pracovať s terapeutickými/ asociačnými kartami More mócií, Cope, Mythos a s Kartami s príbehmi.

Copingové terapeutické karty uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti, pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové stratégie. Ich cieľom je chrániť, prepájať a sprostredkovať porozumenie svojmu príbehu a procesu a príbehom druhých. Na kurze sa účastníci naučia používať model komunikačných a copingových stratégií izraelskej psychologičky Ofry Ayalon a Mooliho Lahada BASIC PH a následne využiť model v krízovej intervencii, poradenstve a terapii.

Karty s príbehmi využijete pri poznávaní klienta, jeho procesu a odkrývaní figúr, formulovaní zákazky, poznávaní jeho životného scenára, jeho spôsobu vzťahovania sa k sebe a k ostatným, spôsob zvládania prekážok a riešení konfliktov. Využitie kariet je ďalej aj v kariérovom poradenstve, individuálnom poradenstve a psychoterapii, v skupinovej intervencii v školách aj organizáciách, koučingu.

Pri práci s Emočnými kartami vás naučíme ako nadviazať kontakt s detským klientom, ako ho naučiť identifikovať vlastné emócie aj emócie druhých. Ukážeme si prácu s rodinou, školskou triedou, s dospelými (učiteľský zbor, organizácia).

Karty Mythos zobrazujú scény, kulisy a rekvizity, ktoré patria do sveta mýtov a legiend. Využívajú sa pri výstavbe príbehov jednotlivcov aj skupiny, definovaní pocitov, tém a procesu klienta.

Všetky druhy kariet je možné využiť v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, prevencii, v osobnostnom rozvoji klientov, kariérovom poradenstve.

Účastníci dostanú základnú teóriu formou slidov mailom, ostatné aktivity sú zážitkové. Na prezeranie kariet využívame aplikáciu, ku ktorej dostanú účastníci prístupové kódy.

Cieľová skupina: Kurz je určený psychológom a psychoterapeutom, liečebným, špeciálnym a sociálnym pedagógom, pracovníkom krízových centier, študentom psychológie, špeciálnej a liečebnej pedagogiky, sociálnej práce od 4.ročníka VŠ.

Časová dotácia: 9.00-16.00.

Kurzovné: 60€

Ukončenie kurzu: Všetci účastníci a účastníčky dostanú osvedčenie o jeho absolvovaní s uvedeným počtom hodín.

Kurz sa uskutoční ON LINE cez aplikáciu Zoom, potrebujete počítač/notebook s kamerou a mikrofónom v tichej miestnosti, s dobrým pripojením na internet.

Mail s vyjadrením záujmu o kurz posielajte na maria.anyalaiova@ior.sk, pošleme Vám súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý slúži ako prihláška na vzdelávanie.

ORGANIZÁTOR: Inštitút osobnostného rozvoja, Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

« predchádzajúci príspevok
Chuť žiť hľadá nové kolegyne a kolegov
nasledujúci príspevok »
Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/ žiaka OBSADENÝ


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!