Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/ žiaka. Smútková

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 30. 1. 2023 do 31. 1. 2023

Miesto akcie: Bratislava


Skupinová krízová intervencia modifikovaná pre detskú skupinu v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/žiaka. Smútková práca s deťmi.

Pre psychológov, školských psychológov, sociálnych, liečebných a špeciálnych pedagógov.

Cieľom kurzu je naučiť sa identifikovať na deťoch a dospelých ich reakcie na veľký stres a krízu, rozoznávať potreby krízou postihnutej populácie. Poznať východiská prevencie, spôsoby identifikácie obetí. Spoznať vlastné copingové stratégie a identifikovať copingové stratégie detí a dospelých. Viesť krízovú intervenciu v triede/ škole v prípade prírodnej katastrofy, automobilového nešťastia, smrti učiteľa, alebo žiaka.

Absolvent kurzu bude poznať princípy vytvárania intervenčného tímu v škole, bude schopný spolupracovať v intervenčnom tíme, viesť krízovú intervenciu v malých skupinách, ako aj v triedach podľa modelu NOVA (Národná organizácia pre pomoc obetiam), viesť psychoedukáciu pre rodičov, učiteľov a verejnosť, vystupovať v médiách a využiť ich počas krízy, viesť posttraumatické poradenstvo, zabezpečovať skríning a prevenciu.

Kurz ďalej rozvíja poradenské zručnosti pri práci s trúchliacim detským klientom, aj s trúchliacou detskou skupinou.

Učenie zručnostiam krízovej intervencie je zážitkovou formou, ktoré okrem sebaskúsenosti obsahuje aj pozorovanie a nácvik práce so skupinou. Kurz je doložený početnými kazuistikami a skúsenosťami lektorky z praxe pri vedení skupinových krízových intervencií.

Celú teóriu dostanú účastníci na slidoch vopred, ďalej dostanú veľké množstvo materiálov do ruky (vrátane knižky o trúchlení a zomieraní pre deti) k smútkovému poradenstvu detí.

Vstupnou požiadavkou na kurz je predchádzajúce absolvovanie Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami, nakoľko vychádzame z konceptu copingových stratégií M. Lahada BASIC PH.

Spolu s ďalšou časťou vzdelávania- Krízová intervencia na školách v prípade suicidálneho zámeru a po suicidálnom čine v škole, je tento kurz súčasťou Ministerstvom školstva akreditovaného Inovačného vzdelávania pre psychológov, školských psychológov, sociálnych, špeciálnych a liečebných pedagógov (50hodín).

Miesto: Bratislava

Kurzovné: 120 Eur

Spôsob prihlásenia: mailom na maria.anyalaiova@ior.sk, kde Vám následne zašleme súhlas s GDPR, ktorý slúži ako prihláška na vzdelávanie.

Ukončenie kurzu: Všetci absolventi dostanú osvedčenie o jeho absolvovaní s uvedením počtu hodín. Vzdelávanie je súčasťou akreditovaného inovačného vzdelávania.

Organizátor: Mgr. Mária Anyalaiová, PhD., Inštitút osobnostného rozvoja, www.ior.sk

« predchádzajúci príspevok
Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/ žiaka OBSADENÝ
nasledujúci príspevok »
KONFERENCIA: KOMUNITNÁ STAROSTLIVOSŤ O ĽUDÍ S DUŠEVNÝM OCHORENÍM


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!