Psychoterapeutické minimum v školskej praxi-online- obsadené

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 23. 4. 2024 do 23. 4. 2024

Miesto akcie: online cez zoom


Cieľom webinára je poskytnúť pedagogickým aj odborným pracovníkom v školách a školských zariadeniach teoretický rámec, ktorý vymedzuje hranice medzi normou a patológiou u detí s psychickými ťažkosťami.

Účastníci a účastníčky sa zoznámia s charakteristikami psychických porúch a možnosťami pedagogickej a terapeutickej intervencie. Webinár poskytuje základný prehľad o najčastejších psychických poruchách v detskom a adolescentnom veku. Zameria sa aj na prejavy, ktoré by učiteľ alebo učiteľka nemali prehliadnuť. Lektorka sa bude venovať aj popísaniu vplyvu vnútorného prežívania detí s psychickými problémami na ich

školský výkon a správanie sa v školskom prostredí.

TERMÍN: 23.4.2024 (14,00 – 17,15 hod.)

MIESTO: online cez ZOOM

Cieľová skupina: Kurz je určený odborným a pedagogickým pracovníčkam a pracovníkom pôsobiacich predovšetkým v školských zariadeniach. Vítaní sú aj ostatné a ostatní, ktorých táto téma oslovila.

Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu.

LEKTORKA:

PhDr. Nora Gavendová - špeciálna pedagogička a psychoterapeutka s viac ako 30ročnou odbornou praxou. Pôsobí na škole pri Psychiatrickej nemocnici v Opave. Má i svoju súkromnú prax, v ktorej sa okrem psychoterapie venuje supervíznej práci. Externe pracovala takmer 10 rokov na linke dôvery.

Absolvovala komplexný výcvik v integratívnej psychoterapii, komplexní výcvik v kognitivno-behaviorálnej terapii podľa kritérií EU a supervízny výcvik. Akcent jej terapeutickej práce je kladený na uplatňovanie kognitivno-behaviorálnych intervencií, ktoré sú dobre použiteľné nielen v terapeutickej, ale i pedagogickej práci.

KURZOVNÉ: 35 Eur

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu občianskeho združenia Artea: SK7902000000002579108051. Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby bolo možné vašu platbu identifikovať Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú. Platba priamo na mieste nie je možná.

STORNO PODMIENKY

Zrušenie prihlášky je možné do 10 pracovných dní pred začatím kurzu. Pokiaľ sa odhlásite v stanovenom termíne, bude vám vrátený kurzovný poplatok v plnej výške,

pokiaľ sa odhlásite 9-5 pracovných dní pred začatím kurzu, bude vám vrátených 50% z poplatku, pokiaľ sa odhlásite 4 – 0 dní pred začatím kurzu, poplatok vám už nebude možné vrátiť.

V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

Otázky adresujte na

Mgr. Katarínu Mihinovú, e-mail: katkaprobstova@gmail.com

« predchádzajúci príspevok
Biodynamické masáže a práce s dotekem
nasledujúci príspevok »
Praktický kurz JIAS sluchový tréning


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!